Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Ahmet Doğukan YAZICI
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Derya ARABACI
Bölüm Başkan Yardımcısı
Tapu ve Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan ve Harita-Tapu-Kadastro alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli teknikerler yetiştirmektir.
Tarihçesi
Tapu Kadastro Programı, Atça Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir planlama Bölümünün bir programı olarak 2010 yılında kurulmuştur. Programda 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Tapu Kadastro Programı, Güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin hizmetine sunan saygın bir bölüm olmaktır.
Vizyon
Ön lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrenciler için, kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir program hazırlar ve uygular, iş hayatında aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve tercih edilen , üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler yetiştirmektir.
Amaç
Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü Tapu ve Kadastro programı kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, nitelikli ara elemanları iş dünyasına kazandırmak amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Atça Meslek Yüksekokulunda aktif olan 96 öğrenci kapasiteli 9 amfi, 50 öğrenci kapasiteli 16 derslik, 85 öğrenci kapasiteli tam donanımlı ik bilgisayar laboratuarı ve 120 öğrenci kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır. Eğitim – öğretim yapılan her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Öğrencilere yönelik yüksekokulumuz bünyesinde kantin ve yemekhane bulunmaktadır
Teknik Altyapı
Meslek Yüksekokulumuzda tüm dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bu sayede derslerde görsel unsurlardan da yararlanılabilmektedir. Öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş internet erişimli 2 adet bilgisayar laboratuvarı,masa tenisi, basketbol ve voleybol sahası, kütüphane bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu