Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Gıda Teknolojisi Birinci Öğretim Programı 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında; ikinci öğretim programı da 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Program gıda sektörüne nitelikli ara elaman yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Gıda Teknolojisi Birinci Öğretim Programı 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında; ikinci öğretim programı da 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde açılmıştır.
Misyon
Ülkemizde gıda sanayinde faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamaları, iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri ve AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri, bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli elemanlar ile mümkündür. Program, uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek, gıda sanayine nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı, meslek etiğini bilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış ve gıda ürünlerinin üretimi, pazarlanması, kontrolü ve denetimi konusunda yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Bu programın temel amacı, gıda sektöründe, üretim, laboratuar, pazarlama, muhafaza ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Programda teorik dersler yanında, kampus içinde yer alan üretim birimlerinde uygulamalı olarak yürütülen dersler de bulunmaktadır. Ayrıca çevrede faaliyet gösteren gıda işletmelerine de teknik geziler düzenlenmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokul bünyesinde et ve ürünleri işleme ünitesi, süt ve ürünleri işleme ünitesi, unlu mamüller ünitesi, meyve-sebze ve zeytin ünitesi ile zeytinyağı dolum ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca bazı üretim birimlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılabilmektedir.
Teknik Altyapı
Et ve et ürünleri işleme alet ve ekipmanları, süt ve ürünleri üretim makineleri, meyve-sebze işleme alet ve makineleri, zeytinyağı depolama tankları, filtrasyon ve dolum makinesi, unlu mamüllere ait üretim makineleri, çeşitli laboratuvar malzemeleri
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu