Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Hatice BAŞKAYA
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Emine KARAKUŞ BAŞLAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ali BÜYÜKMERT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İdris KOÇAK
Farabi Değişim Koordinatörü
İşletme Yönetimi programı, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon bölümü altında yer alan bir programdır.
Tarihçesi
İşletme Yönetimi programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.
Misyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine sahip, sürekli araştıran, sorgulayan, işbirliğine ve paylaşıma açık, ülkesini ve mesleğini seven ara insan gücü yetiştirmektir.
Vizyon
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bir program olmak.
Amaç
Kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi sahibi olan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, sorgulayan ve yenilikçi işletme yönetimi meslek elemanları yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
İşletme Yönetimi programı dersleri Sümer Kampusu içinde sosyal derslikler binasında yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda tam donanımlı bilgisayar laboratuarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.
Teknik Altyapı
İşletme Yönetimi programı dersleri Sümer Kampusu içinde sosyal derslikler binasında yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda tam donanımlı bilgisayar laboratuarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu