Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bölüm Başkanı
Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Laboratuvar Teknikleri, Hijyen ve Sanitasyon, Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Genel Kimya gibi derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alan derslerine (Et ve Ürünleri Analizleri, Tahıl ve Ürünleri Analizleri, Süt ve Ürünleri Analizleri, Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri, Bal ve Şekerli Ürünlerin Analizleri gibi) yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler Programdan Teknik Eleman olarak mezun olurlar.
Tarihçesi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2016/2017 Eğitim ve Öğretim yılında Çine Meslek Yüksekokulu’nun Gıda İşleme Bölümünde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Misyon
Programın temel hedeflerinden biri; gıda maddeleri ile bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartlarının sağlanmasında ve bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitinde, ayrıca numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunun kontrol edilmesinde yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon
Milli kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, milletine ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, gıda sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuvar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Amaç
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ve bu amacı gerçekleştirecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.
Fiziki Altyapı
Şu anda kampüsümüzde, 1 adet 36 öğrenci kapasiteli sınıf 1 adet 38 öğrenci kapasiteli sınıf 1 adet 40 öğrenci kapasiteli sınıf 1 adet 42 öğrenci kapasiteli sınıf 1 adet 48 öğrenci kapasiteli sınıf 1 adet 80 öğrenci kapasiteli anfi 1 adet 120 öğrenci kapasiteli anfi 1 adet bilgisayar laboratuarı 1 adet Arıcılık Ünitesi 1 adet Kanatlı Hayvan Yetiştirme Ünitesi 2 adet Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi 1 adet Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi 1 adet Et ve Et ürünleri İşleme Ünitesi 1 adet Süt ve Ürünleri İşleme Ünitesi 1 adet Unlu Mamüller Ünitesi 1 adet Meyve-Sebze/Zeytin İşleme Ünitesi Zeytin Bahçesi ve Üretim Tesisi 2 adet genel laboratuar 1 adet kütüphane-okuma salonu 11 adet idari ve akademik personel kullanımına yönelik büro 2 adet depo 1 adet öğrenci kantini 1 adet personel için sosyal tesis bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Kampüs içinde yer alan anfiler özellikle ortak dersler ile seminer-eğitim-panel-konferans gibi etkinliklerin yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. Laboratuar sayıları ve yararlanabilme oranı fazladır. Kampüs içerisinde Yüksekokulumuza ileride bina yapımında ihtiyacını karşılayabilecek alanlar da mevcuttur. Kampüs, özellikle Besicilik, Et Endüstrisi ve Gıda Teknolojisi programları için uygulama imkanlarından yararlanılan, Çine Belediyesi Şişeleme Tesisi, Ege Et Yem San., Çine Yem, Uysal Gıda programlarımızı destekleyen işletmelere daha yakındır. Yüksekokulumuzun şu anda eğitim-öğretimini sürdürdüğü Süleyman Pekgüzel Kampüsü, kapalı alanların çokluğu, mevcut çevre düzenlemeleri ile büyük avantajlara sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu