Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler
Ders Kodu: GKA102
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak indikatör mikroorganizmaların sayımı, patojen mikroorganizma analizleri, süt ve süt ürünlerinde ve sularda, et, meyve-sebze, tahıl ve ürünleri ile balda mikrobiyolojik analizler mikrobiyolojik analizleri yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Numune alma, besiyeri hazırlama, Koloni Sayımı, Mikrobiyolojik Analizlere Hazırlık, Kültür Elde Etme, Mikroskobik İnceleme, Et, meyve-sebze, tahıl ve ürünleri, süt ve ürünleri, su ile balda mikrobiyolojik analizler yapma /değerlendirme, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hafize Ayla SARI
Öğrenme Çıktıları
1.İndikatör mikroorganizmaların sayımını yapar
2.Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapar/değerlendirir
3.Meyve-sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapar/değerlendirir
4.Tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapar/değerlendirir
5.Balda mikrobiyolojik analizler yapar/değerlendirir
6.Süt ve Ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri yapar/değerlendirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. "Gıda Mikrobiyolojisi" Ed. Prof. Dr. Osman Erkmen,Eflatun Yayınevi,2010.
2."Gıda Mikrobiyolojisi" Prof. Dr. Adnan ÜNLÜTÜRK, Prof. Dr. Fulya TURANTAŞ
3.Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayın Serisi: 46. Ankara, 548 sayfa
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Preparat hazırlama ve inceleme, Basit Boyama tekniği kullanarak mikroskopta inceleme, Gram Boyama tekniği kullanarak mikroskopta inceleme
1. Hafta - Uygulama
Preparat hazırlama ve inceleme, Basit Boyama tekniği kullanarak mikroskopta inceleme, Gram Boyama tekniği kullanarak mikroskopta inceleme
2. Hafta - Teorik
Besiyeri hazırlanması, ekim yapılması ve mikroorganizma sayımı (Homojenizasyon ve Seyreltme)
2. Hafta - Uygulama
Besiyeri hazırlanması, ekim yapılması ve mikroorganizma sayımı (Homojenizasyon ve Seyreltme)
3. Hafta - Teorik
Besiyeri hazırlanması, ekim yapılması ve mikroorganizma sayımı (Homojenizasyon ve Seyreltme)
3. Hafta - Uygulama
Besiyeri hazırlanması, ekim yapılması ve mikroorganizma sayımı (Homojenizasyon ve Seyreltme)
4. Hafta - Teorik
Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları
4. Hafta - Uygulama
Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları
5. Hafta - Teorik
Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları
5. Hafta - Uygulama
Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları
6. Hafta - Teorik
Sularda İndikatör Mikroorganizma Analizleri, Sularda Patojen Mikroorganizma Analizleri
6. Hafta - Uygulama
Sularda İndikatör Mikroorganizma Analizleri, Sularda Patojen Mikroorganizma Analizleri
7. Hafta - Teorik
Çiğ Sütlerde Mikrobiyolojik Analizler
7. Hafta - Uygulama
Çiğ Sütlerde Mikrobiyolojik Analizler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler
9. Hafta - Uygulama
Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler
10. Hafta - Teorik
Et ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik analizler
10. Hafta - Uygulama
Et ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik analizler
11. Hafta - Teorik
meyve-sebzelerde mikrobiyolojik analizler
11. Hafta - Uygulama
meyve-sebzelerde mikrobiyolojik analizler
12. Hafta - Teorik
tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler
12. Hafta - Uygulama
tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler
13. Hafta - Teorik
ballarda mikrobiyolojik analizler
13. Hafta - Uygulama
ballarda mikrobiyolojik analiz
14. Hafta - Teorik
konservelerde mikrobiyolojik analizler
14. Hafta - Uygulama
konservelerde mikrobiyolojik analizler
15. Hafta - Teorik
besin zehirlenmeleri
15. Hafta - Uygulama
besin zehirlenmeleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141128
Laboratuvar142142
Okuma4014
Bireysel Çalışma2012
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
3
4
4
3
OÇ-2
3
4
5
OÇ-3
3
5
OÇ-4
2
3
5
OÇ-5
3
5
OÇ-6
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu