Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yağ Analizleri
Ders Kodu: GKA206
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak bitkisel ve katı yağ analizlerini yapma/değerlendirme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bitkisel Yağlarda Duyusal Analizler, Bitkisel Yağlarda Fiziksel ve Kimyasal Analizler, Katı Yağlarda Duyusal Analizler, Katı Yağlarda Fiziksel ve Kimyasal Analizler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hafize Ayla SARI
Öğrenme Çıktıları
1.Bitkisel Yağ Analizlerini Yapar/Değerlendirir
2. Katı Yağ Analizlerini Yapar/Değerlendirir
3.Duyusal analizleri yapar
4.Yemeklik yağlarda kalite kontrol analizleri yapar ve uygular ve sonuçları yorumlar
5.Ekip çalışmasına uyum sağlama, meslek etiğine saygılı olma ve yaşam boyu öğrenme yetkinliği kazanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gıda Analizleri, Prof.Dr. Bekir Cemeroğlu, Ankara Universitesi Yayınları İlgili TSE Standartları
2.Gıda Analizleri.Canan dokuzlu.2000.Marmara Kitapevi, ısbn975-6955-06-6
3.Yemeklik Yağ Teknolojileri.Fikri BAŞOĞLU. 2006. Nobel Yayın Dağıtım. ISBN975-591-942-2
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bitkisel Yağlarda Duyusal Analizler
1. Hafta - Uygulama
Bitkisel Yağlarda Duyusal Analizler
2. Hafta - Teorik
Bitkisel Yağlarda Kırılma İndisi Tayini
2. Hafta - Uygulama
Bitkisel Yağlarda Kırılma İndisi Tayini
3. Hafta - Teorik
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde İle Kül Tayini
3. Hafta - Uygulama
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde İle Kül Tayini
4. Hafta - Teorik
Uçucu Madde Tayini, Serbest Yağ Asitleri Tayini
4. Hafta - Uygulama
Uçucu Madde Tayini Serbest Yağ Asitleri Tayini
5. Hafta - Teorik
Bitkisel Yağlarda Asitlik Tayini
5. Hafta - Uygulama
Bitkisel Yağlarda Asitlik Tayini
6. Hafta - Teorik
Peroksit Sayısı Tayini, İyot Sayısı Tayini
6. Hafta - Uygulama
Peroksit Sayısı Tayini, İyot Sayısı Tayini
7. Hafta - Teorik
Sabunlaşma Sayısı Tayini
7. Hafta - Uygulama
Sabunlaşma Sayısı Tayini
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kreıss Testi,Mineral Yağ Aranması Tayini
9. Hafta - Uygulama
Kreıss Testi, Mineral Yağ Aranması Tayini
10. Hafta - Teorik
Katı Yağlarda Duyusal Analizler
10. Hafta - Uygulama
Katı Yağlarda Duyusal Analizler
11. Hafta - Teorik
Katı Yağlarda Fiziksel Analizler
11. Hafta - Uygulama
Katı Yağlarda Fiziksel Analizler
12. Hafta - Teorik
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
12. Hafta - Uygulama
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
13. Hafta - Teorik
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
13. Hafta - Uygulama
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
14. Hafta - Teorik
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
14. Hafta - Uygulama
Katı Yağlarda Kimyasal Analizler
15. Hafta - Teorik
Zeytinyağın a duyusal analizler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50525
Laboratuvar140114
Okuma3013
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
4
3
3
2
OÇ-2
2
2
3
2
OÇ-3
1
1
2
2
OÇ-4
2
1
3
2
OÇ-5
3
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu