Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Kimya I
Ders Kodu: GT127
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Genel kimyasal kavramlar temellendirilip, programlara uygun kimya alt yapısının oluşturulması

Özet İçerik

Madde yapısı, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar, asit ve baz kavramları, periyodik tablo ve kimyasal bağlar ve çözeltiler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fatih TOZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Madde ve özelliklerini anlayabilme
2.Çözelti hazırlayabilme
3.Asit ve baz çözeltilerini bilme
4.Kimyasal alet ve ekipmanları taniyabilme ve kullanabilme
5.Kimyasal bağ yapılarını anlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Chemistry Raymond Chang international edition 2010/ısbn 978-007-127220-9
2.Biyokimya Prf.Dr. Fahrünnisa PAMUK 2011/ 978-605-5543-42-6
3.Temel Kimya M.J. Sienko-R.A. PLANE 1984
4.Temel Kimya Peter Atkins; Loretta Jones; Çev.; Prof. Dr. Esma Kılıç, Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Doç. Dr. Hamza Yılmaz Ankara / 13.1998 9789755560335
5.Genel Kimya 1 - Hüseyin Bağ Giray Topal ISBN: 9789944919425 Eylül 2012
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Madde, atom yapısı, ,elementler, bileşikler ve iyonlar
2. Hafta - Teorik
Moleküller, molekül yapısı ve mol kütlesi
3. Hafta - Teorik
Mol kavramı ve Kimyasal hesaplamalar
4. Hafta - Teorik
Kimyasal hesaplamalar
5. Hafta - Teorik
Kimyasal Hesaplamalar
6. Hafta - Teorik
Çözelti ve çözelti ortamları
7. Hafta - Teorik
Asit ve baz reaksiyonları ve titrasyon
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Asit ve baz reaksiyon hesaplamaları
10. Hafta - Teorik
Asit ve baz reaksiyon hesaplamaları
11. Hafta - Teorik
Sulu ve alkollü çözelti hazırlama
12. Hafta - Teorik
Periyodik tablo ve kimyasal bağlar
13. Hafta - Teorik
Kimyasal bağlar ve kimyasal etkileşim
14. Hafta - Teorik
Kaynama noktası, atmosfer basıncı ve gazlar
15. Hafta - Teorik
Kimyasal ekipmanlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50315
Bireysel Çalışma100220
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
3
3
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
3
3
OÇ-5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu