Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Kimya II
Ders Kodu: GT142
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Gıdaları oluşturan bileşenler hakkında bilgi sahibi olup bazı kimyasal genel analizlerin alt yapısını oluşturmak.

Özet İçerik

Biyomoleküller, makro moleküller, canlı organizmanın temel bileşenleri olan proteinler, karbonhidratlar, lipitler, enzimler ve bazı organik bileşikli yapılar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Deniz AKTAŞ UYGUN
Öğrenme Çıktıları
1.Tampon sistemlerini anlayabilme
2.Titrasyon hesabı yapabilme
3.Organik bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini anlayabilme
4.Biyomoleküllerin ayrıştırılması ve saflaştırılmasını bilme
5.Makromoleküllerin yapıtaşlarını bilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. C.E. Mortimer " Modern Üniversite Kimyası" Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı, 1999.
2.W.Fine and H.Beal (Çeviri) ''Üniversite Kimyası'' 2.Cilt,Alkım Yayınevi,2000.
3.E.Erdik, Y.Sarıkaya "Temel Üniversite Kimyası" Cilt:2, 1986.
4.W.Atkins,L.Jones (Çeviri) ''Temel Kimya'' Bilim Yayıncılık, 1999.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tampon sistemler, ph kavramı
2. Hafta - Teorik
Asit ve baz kavramları
3. Hafta - Teorik
Titrasyon hesapları
4. Hafta - Teorik
Su ve suyun kimyasal önemi
5. Hafta - Teorik
Organik bileşikler nedir ve tanımı
6. Hafta - Teorik
Organik bileşiklerin sınıflandırılması
7. Hafta - Teorik
Organik bileşiklerin kullanımı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Biyomoleküller ve makromoleküller
10. Hafta - Teorik
Biyolojik sistemlerde kimyasal bileşenler
11. Hafta - Teorik
Proteinler ve yapı taşları
12. Hafta - Teorik
Karbonhidratlar ve lipitler
13. Hafta - Teorik
Enzimler, vitaminler ve mineraller
14. Hafta - Teorik
Biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması
15. Hafta - Teorik
Biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50315
Okuma40416
Ara Sınav1718
Dönem Sonu Sınavı1718
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
4
4
3
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
4
4
3
OÇ-4
4
4
3
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu