Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu: GT129
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu ders ile öğrencilere; Mikroorganizmaların sınıflandırılması, preparat hazırlanması, mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Mikrobiyolojinin tanımı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, üremeleri, metabolizmaları ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hafize Ayla SARI
Öğrenme Çıktıları
1.Mikrobiyolojik numune almak
2.Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmak
3.Kültür Elde Etmek
4.Mikrobiyolojik kültür saflaştırmak
5.Mikroskobik İnceleme Yapmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri A.Temiz, Uğurer Yayıncılık
2.Gıda Mikrobiyolojisi O.ERKMEN, Eflatun Yayınevi
3.Gıda Mikrobiyolojisi C.HACER, M.TAYER, Dora Basım Yayın
4.Acar,J. 1997 Genel Mikrobiyoloji Ders Notları Anonymous. 2005. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları . Ed: A.Kadir HALKMAN, Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa. Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayın Serisi: 46. Ankara, 548 sayfa.
5.Gürgün, V.,Halkman, A.K. 1988. Mikrobiyolojide Sayım yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 7. San Matbaası, Ankara, 146 sayfa.
6.Özçelik, S. 1998. Genel Mikrobiyoloji (İkinci Basım) Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 1. Atabey / Isparta, 259 sayfa.
7.Temiz, A. 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Topal, Şeminur. 1996.
8.Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim sistemleri. TÜBİTAK-MAM Matbaası, Gebze/Kocaeli, 225 sayfa.
9.Temiz,A. 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Şafak Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara, 266 Sayfa.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikrobiyolojinin tarihçesi
2. Hafta - Teorik
Mikroorganizmaların sınıflandırılması
3. Hafta - Teorik
Bakteriler, bakterilerin şekil ve dizilişleri, bakterilerde involüsyon, bakterilerde hücre yapısı
4. Hafta - Teorik
Riketsiyalar, Mavi yeşil algler, funguslar, protozoonlar
5. Hafta - Teorik
Algler, virusler, mikroorganizmalarda beslenme, besiyeri
6. Hafta - Teorik
Üremeye tesir eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların üreme eğrisi, mikroorganizmaların kontrol altına alınması
7. Hafta - Teorik
Aseptik Çalışma Tekniği ve Numune Alma Hijyen Kontrol Numuneleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
9. Hafta - Teorik
Sterilizasyon Ön Hazırlıkları, Sterilizasyon, Ekim Yapma Besiyeri Hazırlanması, İnkübasyon, Dilüsyon Sıvısı ve serisi Hazırlama
10. Hafta - Teorik
Koloni Morfolojisi Saf Kültür Eldesi
11. Hafta - Teorik
Preparat Hazırlanması, Mayalar ve genel özellikleri / Bakteri Endosporları ve Spor Boyama
12. Hafta - Teorik
Mikroskopta İnceleme
13. Hafta - Teorik
Mikroorganizma Hücrelerini İnceleme, Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler / Besiyeri hazırlanması, ekim yapılması ve mikroorganizma sayımı
14. Hafta - Teorik
Mikrobiyolojik metotlar / Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları
15. Hafta - Teorik
Lamlarda Sayım
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
YARIYIL SONU SINAV
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:690 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(690): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(639): DerseGoreDersIsYukuGetir('25240') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 690
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)