Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yöresel Mutfak Kültürü
Ders Kodu: OT227
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu derste öğrencilere yaşadığımız coğrafyadaki mutfak kültürünün tarihsel gelişiminin incelenmesi, bu kültürün sahip olduğu özelliklerin ve geçirmiş olduğu değişimlerin benimsetilmesi, aynı zamanda yöresel mutfaklar ile bu mutfaklarda yapılan ürünlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu derste ülkemizdeki mutfak kültürünün tarihsel ve kültürel olarak gelişimi, ülkemizde yöresel olarak üretilen ve tüketilen yiyecekler ve içecekler, coğrafi bölgelere ait yemeklerin ve içeceklerin nasıl üretildiği ve kullanılan teknikler hakkında bilgiler verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alican TAŞÇIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler bu ders ile birlikte içinde bulunduğumuz coğrafyaya ait mutfak kültürünün oluşumunu ve tarihsel gelişimini bilir.
2.Öğrenciler yöresel mutfaklarda kullanılan araçları, bu mutfakların sofra adabı ile besin işleme ve muhafaza yöntemlerini bilir.
3.Öğrenciler ülkemizin bölgelerinde yemek üretimi için kullanılan ham maddeleri bilir.
4.Öğrenciler ülkemizin bölgelerinde üretilen yiyecek ve içecekleri bilir.
5.Öğrenciler ülkemizdeki önemli gün ve etkinliklerde üretilen yiyecek içecekleri bilir ve bölgesel olarak farklılıkları karşılaştırır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şengül S, Çakır A, Çakır G. Yöresel Mutfaklar, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, 2015, 207s.
2.Türkay O, Şengül S. Türkiye'nin Yöresel Mutfakları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2017, 136s.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşlenecek ders ve konular hakkında bilgilendirme
2. Hafta - Teorik
Yöresel mutfak kültürünün oluşumu
3. Hafta - Teorik
Yöresel mutfak kültürünün tarihsel gelişimi
4. Hafta - Teorik
Yöresel mutfaklarda kullanılan araçlar, yiyecekler ve içecekler ile sofra adabı
5. Hafta - Teorik
Yöresel yöntemler ile gerçekleştirilen besin işleme ve muhafaza yöntemleri
6. Hafta - Teorik
Ege Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
7. Hafta - Teorik
Marmara Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Akdeniz Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
10. Hafta - Teorik
İç Anadolu Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
11. Hafta - Teorik
Doğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
12. Hafta - Teorik
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
13. Hafta - Teorik
Karadeniz Bölgesi’nde üretilen yiyecek, içecek çeşitleri ve bu bölgedeki mutfak kültürü
14. Hafta - Teorik
Ülkemizdeki önemli gün ve etkinliklerde üretilen yiyecek içecekler ve bölgesel olarak görülen farklılıklar
15. Hafta - Teorik
İşlenen konular hakkında genel tekrar ve değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav1729
Dönem Sonu Sınavı111213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
4
2
3
OÇ-2
3
4
4
2
2
OÇ-3
4
3
4
2
2
OÇ-4
4
4
4
2
2
OÇ-5
3
4
4
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu