Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Organik Tarım
Ders Kodu: OT501
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Organik bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması ve pazarlanması hakkında bilgi vermektir.

Özet İçerik

Organik tarımın tanımı, genel esasları, Organik tarım kanunu, konvansiyonel tarımdan farklılıkları, bitkisel ve hayvansal organik tarımın üretimi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Okan ATAY
Öğr. Gör. Özgür SARI
Öğrenme Çıktıları
1. Organik bitkisel üretim ilkelerini bilir
2.Organik Hayvansal Üretim İlkelerini bilir
3.Organik tarım ile konvansiyonel tarım arasındaki farkı bilir
4.Organik tarım kavramını bilir
5.Organik tarım yapabilmek için sertifika veren kuruluşları bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Albaş, A., İ. 2009. Organik Tarım, İlkeler ve Ulusal Mevzuat, Eflatun Yayınevi, Ankara, ISBN:978-605-4160-08-2
2.Anonim 2005. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
3.Kantarcı, G. 2007. Ekolojik (Organik Biyolojik) Hayvansal Üretimin Temel İlkeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Organik tarım kavramı, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin incelenmesi, ödevlerin dağıtımı
2. Hafta - Teorik
Organik tarımla yetiştiriciliğin prensipleri, diğer tarım kollarından farkları, Organik tarımın Dünya’da ve Türkiye’ deki durumu
3. Hafta - Teorik
Organik bitkisel üretim ve hayvansal üretim ilkeleri
4. Hafta - Teorik
Organik tarımda kullanılan organik madde ve besin maddesi kaynakları (Bitkisel atıklar, yeşil gübreler, mikroorganizmalar, kompost hazırlama, çayır-mera, organik yemler ve hayvan
5. Hafta - Teorik
Organik tarımda ekim nöbeti ve ekim nöbeti plânları (Temel prensipler, yetiştirilecek türlere uygun ekim nöbeti örnekleri),
6. Hafta - Teorik
Organik tarımında tarımsal savaş ve hayvan sağlığı(Temel esaslar, Pasif korunma yöntemleri)
7. Hafta - Teorik
Organik hayvancılık üretim sistemleri, Organik büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Organik küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Hayvan barınakları, Organik kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Organik arıcılık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Tür ve ırk seçimi, çevreye uyumluluk, kayıt tutma, damızlık seçimi, üreme
10. Hafta - Teorik
Tür ve ırk seçimi, çevreye uyumluluk, kayıt tutma, damızlık seçimi, üreme
11. Hafta - Teorik
Organik ürünlerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve muhafazası
12. Hafta - Teorik
Organik Ürünlerin Pazarlanması
13. Hafta - Teorik
Organik üretimin denetlenmesi, kontrol ve sertifikasyonu
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de organik hayvancılığın ve bitkisel üretimin sürdürebilirliği
15. Hafta - Teorik
Organik tarımın sorunlarını tartışma ve dersin değerlendirilmesi.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50210
Okuma50210
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
3
OÇ-2
2
2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu