Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet CEYLAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Solmaz KARAARSLAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Fakültemiz 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetine 1993 yılında başlamış olup, ilk iki yıl alınan öğrenciler fiziki alan ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretimlerini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sürdürmüştür. Aydın’daki eğitim-öğretim faaliyeti, 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında geçici bir binada başlatılmıştır. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2000 yılında hizmete girmesi ile Fakültenin tüm birimleri Adnan Menderes Üniversitesi Batı Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte 2010 yılında Anabilim Dalı Blokları ve Eğitim –Öğretim bloğu yapılarının tamamlanması ile kaliteli bir eğitim-öğretim verilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakülte Batı Yerleşkesindeki gelişimini hızlı bir biçimde ve hedeflenen plan çerçevesinde devam ettirmektedir. Fakülte 2003 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) üye olmuştur. Bu bağlamda 2009 yılında da fiziki alan ve eğitim-öğretim programlarında gerekli düzenlemeler yapılarak akreditasyon başvurusunu yapmış ve denetleme süreci ile ilgili olarak yurt dışından gelen bir heyet tarafından 10-14 Ekim 2011 tarihinde denetlenmiştir. Bu denetleme sonucunda Veteriner Fakültesi’nin ilgili komisyonun tuttuğu rapor doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapması şartıyla, EAEVE’ye maksimum beş yıl içinde sisteme akredite olabileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Veteriner Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları 30.12.2010 tarihinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmasıyla tamamlanmıştır. Bu süreçten sonra Kalite Kurulu çalışmalarına olağan aylık toplantılarla aralıksız olarak devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne Fakülte Dekanlarımız; Prof. Dr. Necdet Güzel (22.05.1993 – 28.01.2003) Prof. Dr. Hasan EREN (28.01.2003 – 05.02.2007) Prof. Dr. Ahmet G. ÖNOL (05.02.2007–17.01.2011) Prof. Dr. Hasan EREN (17.01.2011- 12.12.2014) Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY (12.12.2014 - 16.07.2019) Prof. Dr. Cavit KUM (16.07.2019 - Devam ediyor)
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Fakültemiz 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetine 1993 yılında başlamış olup, ilk iki yıl alınan öğrenciler fiziki alan ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretimlerini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sürdürmüştür. Aydın’daki eğitim-öğretim faaliyeti, 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında geçici bir binada başlatılmıştır. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2000 yılında hizmete girmesi ile Fakültenin tüm birimleri Adnan Menderes Üniversitesi Batı Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte 2010 yılında Anabilim Dalı Blokları ve Eğitim –Öğretim bloğu yapılarının tamamlanması ile kaliteli bir eğitim-öğretim verilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakülte Batı Yerleşkesindeki gelişimini hızlı bir biçimde ve hedeflenen plan çerçevesinde devam ettirmektedir. Fakülte 2003 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) üye olmuştur.
Misyon
Veteriner hekimliği alanında ulusal ve uluslararası standartlarda, yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim kalitesi, araştırma ve hizmet faaliyetleri ile tanınan bir Veteriner Fakültesi olmak, Veteriner Hekimlik konusunda tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikli veteriner hekimler yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalarda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.
Amaç
Veteriner Fakültesinden mezun olan bir öğrencinin; 1.Hasta sahipleri, meslektaşları, mesleği ile ilgili kurumlar ve hizmet götürdüğü toplum ile sempatik bir dil kullanarak etkili iletişim kurması. 2-Karşılaştığı olguların kayıtlarını sağlıklı bir şekilde tutar ve bu olguları herkes tarafından anlaşılabilir bir dille prezante edebilmesi. 3-Multidisipliner bir ekibin üyesi olarak çalışması. 4-Bireysel olarak hizmet sunduğu alanda; hayvan ve hayvan sahiplerine karşı bir Veteriner Hekimin etik sorumluluklarının ve bu surumluluklarının çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin bilincinde olması. 5-Hizmet ürettiği Veteriner Hekim faaliyet alanları üzerine ekonomik ve duygusal baskıları bilir ve etkili bir şekilde yönetmesi. 6-Veteriner Hekimlik sanatının tedavi, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı gibi pek çok alanda gelecekteki yeri ve gelişimine katkı sağlayacak uygulamaların farkında ve bunları yapmaya istekli olması. 7-Veteriner Hekim faaliyet alanlarının tümünde temel bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğine sahip olması. 8-Bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması. 10-Mesleki standartlar ve meslek politikaları ile ilgili bilgi sahibi olması. 11-Hayatı boyunca, kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenmenin zorunluluğu ve gerekliliğinin farkında olması. 12-Veteriner hekimin mesleki ve yasal sorumluluklarının farkında olur etik kurallar çerçevesinde hareket etmesi. 13-Belirsizliklerle baş edebilir ve değişikliklere uyum gösterebilmesi. 14-Bireysel eksikliklerinin farkında olur ve bu kısıtlarını gidermede profesyonel yardım ve destek bulmak için çaba göstermesi. 15-Temel veteriner hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olması. 16-Veteriner Hekim faaliyetlerinin dayanak aldığı bilim alanları (Anatomi, fizyoloji, yetiştiricilik, hayvan hastalıkları, teşhis, tedavi vs.) hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 17-Bir veteriner hekim olarak bireysel veya bir ekibin parçası olarak Zoonoz hastalıklar ile ilgili koruma ve kontrol çalışmalarının her aşamasında etkin görev yapabilmesi. amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Toplam 10484 metrekare eğitim alanı, 335 metrekare sosyal ve kültürel alan 158 metrekare öğrenci-personel yemekhanesi, 11 adet (toplam 580 metre kare) toplantı salonu mevcuttur.
Teknik Altyapı
Fakültede 6 amfi, 4 derslik, 1 kütüphane, 1 internet salonu, 2 mikroskop laboratuvarı, 2 kimya laboratuvarı, 1 anatomi laboratuvarı, 1 nekropsi salonu, Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi ve Deney Hayvanları Ünitesi mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu