Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meme Sağlığı Kontrolü
Ders Kodu: VET545
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 1
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Meme sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgi vermek Meme hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek, Mastitisten korunma ve meme sağlığı programlarının öğretilmesi Sağım ve makineli sağım yöntemlerini öğretmek Meme operasyonlarının bilinmesinin sağlanması

Özet İçerik

Memenin anatomisi, muayenesi Sütün içeriği ve laktasyon Mastitis, tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri Sağım hijyeni ve yöntemi Mastitis üreme ve beslenme ile olan ilişkisi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Öğrenme Çıktıları
1.Meme sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
2.Mastitis tanısında kullanılan yöntemleri öğrenmek. Mastitisleri tam bir klinik muayene ve uygun tanı teknikleri kullanarak teşhis etmek
3.Mastitislerin tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygun tedavi planları geliştirmek. Hastanın çıkarlarına göre tedaviyi yönetmek
4.Meme hastalıklarının sağaltımında mevzuata uygun, doğru ve bilinçli bir şekilde ilaçları reçete etmek ve uygulamak
5.Mastitis korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6.Sağım ve makineli sağım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7.Meme operasyonlarında uygun sedasyon, genel ve lokal anestezi tekniklerini güvenli şekilde uygulamak ve meme operasyonlarını yapabilen veteriner hekimler yetiştirmek
8.Meme enfeksiyonları açısından halk sağlığı standartlarına uygun önleyici programlar hakkında tavsiyelerde bulunmak ve uygulamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları -Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker
2.İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları- Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
3.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia
4.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia
5.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia.
6.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara
7.Baştan, A. (2007) İneklerde Meme Hastalıkları, Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Meme sağlığı kontrolü' ne giriş
1. Hafta - Uygulama
Biyogüvenlik Uygulamaları
2. Hafta - Teorik
Memenin Anatomisi
2. Hafta - Uygulama
Memenin Anatomisi (Devam)
3. Hafta - Teorik
Sütün içeriği ve laktasyon
3. Hafta - Uygulama
Meme bezinin klinik muayenesi
4. Hafta - Teorik
Mastitis tanımı, sınıflandırma ve tanı
4. Hafta - Uygulama
Meme bezinin ve Sütün muayenesi
5. Hafta - Teorik
Mastitisin sürüye ekonomik etkileri
5. Hafta - Uygulama
Mastitis taraması
6. Hafta - Teorik
Kayıt Sistemleri
6. Hafta - Uygulama
Mastitis Olgularında Klinik Muayene ve Tanı Yöntemleri
7. Hafta - Uygulama
Sağım ve Sağım Uygulamaları
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize sınavı
8. Hafta - Teorik
Sağım makineleri ve makineli sağım
8. Hafta - Uygulama
Klinik mastitis tanı yöntemleri
9. Hafta - Teorik
Küçük rumminantlarda mastitis ve meme sağlığı
9. Hafta - Uygulama
Klinik mastitis tanı yöntemleri
10. Hafta - Teorik
Küçük rumminantlarda mastitis ve meme sağlığı
10. Hafta - Uygulama
Subklinik mastitis tanı yöntemleri
11. Hafta - Teorik
Laktasyondaki mastitis vakalarının sağaltımı
11. Hafta - Uygulama
Memeden mikrobiyolojik numune alımı
12. Hafta - Teorik
Kuru dönem yönetimi
12. Hafta - Uygulama
Meme içi sağaltım yöntemi
13. Hafta - Teorik
Çevre Yönetimi
13. Hafta - Uygulama
Meme içi sağaltım yöntemi
14. Hafta - Teorik
Beslenme ve mastitis
14. Hafta - Uygulama
Mezbaha materyalinde kapalı meme operasyonları uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Üreme ve Mastitis
15. Hafta - Uygulama
Mezbaha materyalinde meme operasyonları uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders151130
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
1
2
3
2
2
2
2
2
1
OÇ-2
3
1
4
3
3
5
OÇ-3
3
2
3
3
1
2
5
2
2
2
3
OÇ-4
4
OÇ-5
2
3
2
3
OÇ-6
1
1
2
1
OÇ-7
1
2
2
2
4
4
3
OÇ-8
1
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu