Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meme Hastalıkları
Ders Kodu: VET527
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 1
Amaç

Meme sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgi vermek Meme hastalıkları bakımından veteriner hekimin hasta ve hasta sahibine karşı sorumlulukları hakkında bilgi vermek Meme hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek, Mastitisten korunma ve meme sağlığı programlarının öğretilmesi Sağım ve makineli sağım yöntemlerini öğretmek Meme operasyonlarının bilinmesinin sağlanması

Özet İçerik

Evcil hayvanlarda memenin anatomik yapısı, laktasyon, savunma mekanizması Mastitis, etiyoloji ve patogenezisi Kuru dönem sağıltımı Meme ve meme başında görülen problemler Sağım Yöntemi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet PEKER
Öğrenme Çıktıları
1.Hayvan türlerinde memenin anatomik ve fizyolojik yapısı ve laktasyon fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
2.Meme hastalıklarının tespitinde tam klinik muayene yapma, uygun örnekleri toplama, uygun tanı ve görüntüleme yöntemlerini kullanma becerisi kazanır
3.Mastitis başta olmak üzere meme hastalıklarını teşhis edebilme yeteneği kazanır
4.Meme hastalıklarının tedavisi hakkında bilgi sahibi olur ve klinik karar verme becerisi kazanır, uygun tedavi planları geliştirir ve hastanın çıkarlarına göre tedaviyi yönetir
5.Meme hastalıklarının sağaltımında mevzuata uygun, doğru ve bilinçli bir şekilde ilaç uygulamalarını yapar
6.Mastitis korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
7.Sağım ve makineli sağım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
8.Meme operasyonlarında uygun sedasyon, genel ve lokal anestezi tekniklerini güvenli şekilde uygulama ve meme operasyonlarını yapabilme yetkinliği elde eder
9.Karnivorlarda meme tümörlerinin tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Alaçam E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara
2.Dinç DA. (1995) Evcil hayvanlarda memenin deri hastalıkları, dolaşım bozuklukları ve operasyonları, Konya
3.Baştan A. (2007) İneklerde Meme Hastalıkları, Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara
4.Hafez ESE. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia.
5.Johnston SD, Kustritz MVR, Olson PNS (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Memenin Anatomik Yapısı
2. Hafta - Teorik
Evcil Hayvanlarda Laktasyon
3. Hafta - Teorik
Memenin Dolaşım Bozuklukları
4. Hafta - Teorik
Memenin Savunma Sistemi
5. Hafta - Teorik
Mastitis, etiyoloji ve patogenez
6. Hafta - Teorik
Mastitislerin sınıflandırılması ve tanısı
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize sınavı
8. Hafta - Teorik
Mastitislerin Sağaltımı
9. Hafta - Teorik
Mastitis Sağaltımı (Devam)
10. Hafta - Teorik
Kuru dönem sağaltımı, sağım yönetimi
11. Hafta - Teorik
Meme derisinin hastalıkları
12. Hafta - Teorik
Meme ve meme başı travmaları
13. Hafta - Teorik
Meme Başı Tıkanıklıkları
14. Hafta - Teorik
Karnivorlarda meme tümörleri
15. Hafta - Teorik
Meme ve meme başının operasyonları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150115
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)25
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
1
OÇ-2
3
1
4
4
3
4
OÇ-3
3
3
3
3
5
3
OÇ-4
2
3
2
3
3
5
3
3
2
OÇ-5
3
5
2
4
OÇ-6
2
3
3
OÇ-7
1
2
OÇ-8
3
4
2
2
5
4
2
OÇ-9
2
2
1
4
5
1
2
3
3
3
1
5
4
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu