Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Klinik IV
Ders Kodu: VET418
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 8
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Topallık muayenesinin, kırık ve çıkıkların sağaltımının, göz hastalıkları, kas, tendo, tendovagina ve bursalara ilişkin hastalıkların klinik olgular üzerinde öğretilmesi, Değişik hayvan türlerinde jinekolojik muayene tekniklerini ile klinik ve laboratuvar muayene bulgularının birlikte yorumlanmasının öğretilmesi ile öğrencinin doğum ve jinekoloji alanındaki klinik derslerine hazırlanması Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuvar muayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi sayesinde öğrencinin iç hastalıkları alanında klinik derslerine hazırlanması.

Özet İçerik

Topallık muayenesi, kırık ve çıkıkların sağaltımı, göz hastalıkları, kas, tendo, tendovagina ve bursalara ilişkin hastalıklar Sistemlere özgü laboratuvar ve klinik bulguların birlikte yorumlanması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ceren DİNLER AY
Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN
Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Bilginer TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Emek TUNA
Prof. Dr. Ali BELGE
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Güneş ERDOĞAN
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Hüseyin VOYVODA
Prof. Dr. Kerem URAL
Prof. Dr. Melih AKSOY
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Öğrenme Çıktıları
1.Topallık rahatsızlığı olan bir hayvanın muayenesini yapabilir.
2.Kırık ve çıkık olgularında gerekli muayene ve sağaltımı yapabilir.
3.Göz kapakları, kornea, konjunktiva, iris, lens ve ön kamaranın hastalıklarına tanı koyar ve sağaltım yapar.
4.Kas, tendo, tendovagina ve bursaların muayenesini gerçekleştirebilir.
5.Jinekolojik hastalıklar yönünden değişik hayvan türlerinde gerekli muayeneleri yapabilir.
6.Jinekolojik hastalıkları klinik bulgular ile birlikte yorumlayarak tanı koyar.
7.İç hastalıkları bakımından değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayeneleri başarıyla uygular.
8.Sistemlerin muayenesini gerçekleştirerek, değişik muayene bulgularını değerlendirip yorumlayarak teşhis ve ayırıcı tanı koyabilir.
9.Sistemlere özgü laboratuvar bulguları ile klinik bulguları birlikte yorumlayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Başoğlu, A. (1998) Klinik Muayene, Bahçıvanlar Yayınevi, Konya.
2.İmren, H.Y., Şahal, M. (1991) Veteriner İç Hastalıkları, Medisan Basımevi, Ankara.
3.Maddison, S.W., Page, Church, D.B. (2008) Small Animal Clinical Pharmacology, 2nd Edition. WB Saunders, Philadelphia.
4.Willard, M., Tvedten, H. (2003) Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, WB Saunders, Edinburg.
5.Başoğlu, A. (2009) Veteriner Hekimlikte Genel Tedavi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
6.Scott, D.W., Miller, W.H., Griffin, C.E. (2001) Small Animal Dermatology, W.B. Saunders Co., Philadelphia.
7.Yavru, N., Özkan, .Elma, E. Ayak Hastalıkları ve Ortopedi
8.Anteplioğlu, H., Samsar, E., Akın, F., Güzel, N. Sığırların Ayak Hastalıkları. A.Ü. Basımevi 1986
9.Yücel. R., Atların Ortopedik Hastalıkları. Aktif Yayıncılık 2005
10.Kealy,J. K.Allister, H.Mc,DiagnosticRadiologyandUltrasonography of theDogandCat, 2005
11.Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve jinekoloji, Ed. Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipres Mat. Ve Yay. Malatya, 2012.
12.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara.
13.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
14.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
15.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia.
16.Dinç, D.A. (2008) Ultrason fiziği ve ineklerde reprodüktif ultrasonografi, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Biyogüvenlik uygulamaları ve topallık muayenesi
2. Hafta - Uygulama
Kırık ve çıkıkların muayenesi
3. Hafta - Uygulama
Göz, göz kapakları, kornea, konjunktiva, iris, lens ve ön kamaranın muayenesi
4. Hafta - Uygulama
Kas, tendo, tendovagina ve bursaların muayenesi
5. Hafta - Uygulama
Göz operasyonları, göz kapaklarında yapılan operasyonlar, entopium ve ektropium operasyonları, palpebra tertiadaki operasyonlar, kornea yaralarında cerrahi girişimler, katarakt operasyonları, göz tümörlerinin operasyonları
6. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, enjeksiyon, sondalama)
7. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (beden sıcaklığının kontrolü, genital organ muayenesi)
8. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (meme ve lenf sisteminin muayenesi, vaginoskopi, vaginal sitoloji, görüntülü tanı yöntemleri, vb)
9. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
10. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (büyük hayvanda rektal muayene ve meme muayenesi)
11. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (eşgal, habitus, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon, perküsyon, sondalama, koklama)
12. Hafta - Uygulama
Systemically evaluation of and performing the applications on application cart to patient (identificiation, habitus, history, inspection, palpation, auscultation, percussion, probing, smell)
13. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (beden sıcaklığının kontrolü, Lenf sisteminin muayenesi, görünen mukozaların muayenesi)
14. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (Solunum sist. muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi, nabız, kalbin öskültasyonu, perkusyon, venaların kontrolü, reflekslerin kontolü)
15. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (Derinin muayenesi,: kıl örtüsü, derinin rengi, nemliliği, kokusu, elastikiyeti; derinin lezyonları: kaşıntı, şişkinlik, ödem, anfizem, doku kayıpları-yaralar, dermatitis)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders1507105
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
4
4
2
4
OÇ-2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
2
4
OÇ-3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
2
4
OÇ-4
2
2
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
2
4
OÇ-5
2
2
3
4
4
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
OÇ-6
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
4
4
4
5
4
4
4
OÇ-7
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
4
4
4
5
4
4
4
OÇ-8
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-9
3
4
3
3
3
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu