Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Doğum Bilgisi I
Ders Kodu: VET405
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bilimsel ve ekonomik hayvancılık yapılabilmesi için temel olarak üreme, üremenin denetlenmesi ve jinekolojik hastalıklar ile ilgili yeni bilgileri öğretmek, teknikler geliştirmek. Evcil hayvan türlerinde üremenin fizyolojisi, reprodüktif hormon profili ve gebeliğin fizyolojisini öğrencilere benimsetmek. Dişi üreme organlarının nasıl muayene edileceğini öğretmek. Üremenin denetlenmesi konularında modern teknikleri açıklamak ve verimliliği arttırıcı teknolojik uygulamaları tanımlamak. Gebelik fizyolojisi içinde gebeliğin dönemlerini öğretmek ve hayvan türlerine göre sınıflandırmak. Gebelik tanısında kullanılan tanı yöntemlerini, Ultrason, hormon tayini ve diğer yöntemlerle ile yapılan gebelik yöntemlerini öğretmek.

Özet İçerik

Üreme organları, fizyolojisi, pubertas, hormonların klinik kullanımı, üremenin kontrolü, gebelik fizyolojisi gebelik tanısı gibi konuları kapsamaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Bilginer TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Hakan UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel ve ekonomik hayvancılık için gerekli üreme bilgisi, gebelik ve doğum konularında yeterli donanıma sahip olur
2.Evcil hayvanlarda hormonların kullanılmasında dikkat edilecek konuları bilir
3.Veteriner doğum ve jinekoloji alanındaki olgularda tam bir jinekolojik klinik muayene yapma ve klinik karar verme becerisi kazanır
4.Görüntüleme ve diğer tanı yöntemlerinin tanı koymadaki katkısını öğrenir. Ultrasonografi gibi temel görüntüleme ekipmanlarını kullanırve iyi sağlık ve güvenlik uygulamaları ile uygun bir muayene gerçekleştirir
5.Üreme hormonlarının görevleri ve klinik kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olur
6.Evcil hayvanlarda çeşitli muayene yöntemlerini kullanarak gebelik tanısı koyar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara
2.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia
3.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia
4.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia
5.Dinç, D.A. (2008) Ultrason fiziği ve ineklerde reprodüktif ultrasonografi, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Üreme organlarının anatomisi (yumuşak, kemik doğum kanalı ve genital organların gelişimi)
2. Hafta - Teorik
Üreme fizyolojisi ve endokrinoloji
3. Hafta - Teorik
Üreme fizyolojisi ve endokrinoloji (Devam)
4. Hafta - Teorik
Evcil hayvanlarda pubertas ve seksüel sikluslar
5. Hafta - Teorik
Evcil hayvanlarda pubertas ve seksüel sikluslar (devamı)
6. Hafta - Teorik
Hormonların klinik kullanımları
7. Hafta - Teorik
Dişi üreme organlarının muayenesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Üremenin kontrolü (seksüel senkronizasyon)
10. Hafta - Teorik
Üremenin kontrolü (seksüel senkronizasyon) (devam)
11. Hafta - Teorik
Seksüel siklusların kontrolü
12. Hafta - Teorik
Embriyo nakli
13. Hafta - Teorik
Gebelik fizyolojisi
14. Hafta - Teorik
Gebelik fizyolojisi (devam)
15. Hafta - Teorik
Gebelik tanısı (rektal palpasyon, hormonal, ultrason)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev5015
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
2
2
2
3
2
4
4
4
3
3
3
OÇ-2
3
2
1
2
OÇ-3
3
2
1
3
1
4
3
2
3
3
4
5
4
3
2
3
3
3
2
OÇ-4
1
5
2
1
3
2
4
OÇ-5
2
1
1
OÇ-6
1
2
2
3
3
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu