Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Klinik III
Ders Kodu: VET417
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 6
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Klinik olgular üzerinde enjeksiyon teknikleri, kanamanın durdurulması, pansuman, bandaj ve atel uygulamaları, laparotomi teknikleri ve kitle lezyonlarına yaklaşımın öğretilmesi, Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile jinekolojik muayenelerinin, klinik ve laboratuvar muayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi ile öğrencinin Doğum ve Jinekoloji alanında klinik derslerine hazırlanması, Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuvar muayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi ile öğrencinin iç hastalıkları alanında klinik derslerine hazırlanması.

Özet İçerik

Enjeksiyon teknikleri, kanamanın durdurulması, bandaj uygulaması, laparatomi teknikleri Doğru tanı için değişik muayene bulgularını değerlendirmesi, birlikte yorumlaması ve ayırıcı tanı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ceren DİNLER AY
Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN
Doç. Dr. İbrahim AKIN
Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
Doç. Dr. Rahime YAYGINGÜL
Doç. Dr. Songül ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Bilginer TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Hakan UÇAR
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Emek TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BİLGEN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BOZKAN
Prof. Dr. Ali BELGE
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Güneş ERDOĞAN
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Hüseyin VOYVODA
Prof. Dr. Kerem URAL
Prof. Dr. Melih AKSOY
Prof. Dr. Serdar PAŞA
Öğrenme Çıktıları
1.Değişik enjeksiyon tekniklerini yapar.
2.Kanama durumlarında kanamanın durdurulmasını yapabilir.
3.Operasyon sonrası pansuman ve bandaj uygulamalarını gerçekleştirebilir.
4.Laparotomi, apse, hematom, tümör, fıtık, koleksiyon ve benzeri sağaltımları yapar.
5.Değişik hayvan türlerinde genel ve özel jinekolojik muayene tekniklerini uygulayabilir.
6.Değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayeneleri tekniğine göre yapar.
7.Hayvanlarda sistemlerin muayenesini türlere özgü yapabilir.Can be make examinations according to animal species
8.Değişik muayene tekniklerini uygulayabilir ve bunları birlikte yorumlayarak tanı koyabilir.
9.Sistemlere özgü laboratuvar bulgularını ve klinik bulguları birlikte yorumlayarak ayırıcı tanı yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bush, B.M. (1991) Interpretation of Laboratory Results for Small Animal Clinicians, Blackwell Science, London.
2.Bush, B.M. (1991) Interpretation of Laboratory Results for Small Animal Clinicians, Blackwell Science, London.
3.Maddison, J., Page, S.W., Church, D.B. (2008) Small Animal Clinical Pharmacology, 2nd Edition. WB Saunders, Edinburg.
4.Willard, M., Tvedten, H. (2004) Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, WB Saunders, Missouri.
5.Jackson P., Cockcroft, P. (2003) Clinical Examination of Farm Animals, Wiley-Blackwell, Cambridge.
6.Schaer, M. (2003) Clinical Medicine of Dog and Cat, Manson Publishing, London.
7.Aslanbey, D. Veteriner Genel Operasyon Bilgisi. Medipres, Ankara,
8.. İmren, H.Y. (1998) Kedi ve Köpek Hastalıkları, Medisan Yayınevi, Ankara.
9.Samsar, E., Akın, F. (2006) Özel Cerrahi, Medisan Yayınevi, Ankara
10.Welch, T. (2006) Small Animal Surgery Textbook, Mosby, St. Louis.
11.Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve jinekoloji, Ed. Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipres Mat. Ve Yay. Malatya, 2012.
12.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara.
13.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
14.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
15.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
16.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia.
17.Dinç, D.A. (2008) Ultrason fiziği ve ineklerde reprodüktif ultrasonografi, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Biyogüvenlik uygulamaları ve enjeksiyon teknikleri (epidural, subarachnoideal, sinir uzamına, periton içi, sublingual, subkonjunktival, intratestiküler)
2. Hafta - Uygulama
Kanama ve kanamanın durdurulması (mekanik, kimyasal)
3. Hafta - Uygulama
Pansuman, bandaj ve atel uygulamaları
4. Hafta - Uygulama
Laparotomi teknikleri
5. Hafta - Uygulama
Kitle lezyonlarının açılması, drenajı, çıkarılması
6. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, enjeksiyon, sondalama)
7. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (beden sıcaklığının kontrolü, genital organ muayenesi)
8. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (meme ve lenf sisteminin muayenesi, vaginoskopi, vaginal sitoloji, görüntülü tanı yöntemleri, vb)
9. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
10. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (büyük hayvanda rektal muayene ve meme muayenesi)
11. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (eşgal, habitus, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon, perküsyon, sondalama, koklama)
12. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (Özel Muayene Yöntemleri: mikroskopik muayene, diagnostik operasyon, endoskopi, görüntülü tanı yöntemleri, vb.)
13. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (beden sıcaklığının kontrolü, Lenf sisteminin muayenesi, görünen mukozaların muayenesi)
14. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi, nabız, kalbin öskültasyonu, perkusyon, venaların kontrolü, reflekslerin kontolü)
15. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın sistemik değerlendirilmesi ve uygulama çizelgesindeki uygulamaların yaptırılması (Derinin muayenesi,: kıl örtüsü, derinin rengi, nemliliği, kokusu, elastikiyeti; derinin lezyonları: kaşıntı, şişkinlik, ödem, anfizem, doku kayıpları-yaralar, dermatitis)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders150575
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
4
3
2
1
OÇ-2
4
3
3
4
OÇ-3
3
3
3
4
OÇ-4
3
4
4
4
4
3
3
OÇ-5
4
4
4
3
3
5
4
4
4
4
OÇ-6
2
2
3
4
4
3
2
4
3
2
2
5
4
4
4
4
3
OÇ-7
2
3
3
4
4
3
2
4
2
3
2
5
3
4
4
4
4
4
OÇ-8
2
3
1
1
1
3
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-9
3
3
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu