Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Doğum Bilgisi II
Ders Kodu: VET406
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Doğum bilgisi ile ilgili kavramları öğretmek ve genel bilgiler vermek. Evcil dişi hayvanlarda reprodüktif açıdan önemli bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek. Evcil hayvan türlerinde görülebilen gebelik patolojisini öğrencilere benimsetmek. Doğum fizyolojisi hakkında öğrencileri bilgilendirmek Puerperal dönem fizyolojisini evcil hayvan türlerine göre anlatarak öğrencileri bilgilendirmek. Evcil hayvan türlerinde doğum sonrası görülebilen metabolik hastalıklarla ilgili yeni bilgileri öğretmek.

Özet İçerik

Evcil hayvanlarda; gebelik patolojisi, abortuslar, prolapsus vagina, doğum, laktasyon, doğuma yardım, puerperal dönem ve sorunları gibi konuları kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Öğrenme Çıktıları
1.Evcil hayvan türlerinde görülen abortus sorunu ve gebelik patolojileri ile ilgili bilgi sahibi olur ve bu durumlarda gereken işlemleri uygular
2.Doğumun fizyolojisi hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur
3.Hasta hayvanları güvenli bir şekilde ve saygı göstererek zaptı-raptını yapar ve Veteriner Hekimin bu teknikleri gerçekleştirmesine yardımcı olur
4.Doğuma yardım konusunda bilgi sahibi olur
5.Doğum sonrası oluşabilecek patolojik durumlar ve metabolik hastalıkların tespitinde tam klinik muayene yapma, uygun örnekleri toplama, uygun tanı ve görüntüleme yöntemlerini kullanma becerisi kazanır
6.Doğum sonrası oluşabilecek patolojik durumlar ve metabolik hastalıkları teşhis eder
7.Acil jinekolojik bir durumda tüm türlere bakabilir, ilk ve acil yardım yapabilme yeteneği kazanır
8.Doğum sonrası oluşabilecek patolojik durumlar ve metabolik hastalıkların tedavisi hakkında bilgi sahibi olur ve klinik karar verme becerisi kazanır, uygun tedavi planları geliştirir ve hastanın çıkarlarına göre tedaviyi yönetir
9.Doğuma operatif müdahale konusunda uygun sedasyon, genel ve lokal anestezi tekniklerini güvenli şekilde uygular ve aseptik cerrahiyi doğru şekilde kullanarak operasyon yapabilme yetkinliği elde eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Ed: Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Ankara Medipres Basımevi, 2012
2.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara.
3.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
4.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
5.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia
6.Dinç, D.A. (2008) Ultrason fiziği ve ineklerde reprodüktif ultrasonografi, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gebelik patolojisi
2. Hafta - Teorik
Abortus sorunu
3. Hafta - Teorik
Prolapsus vagina
4. Hafta - Teorik
Doğum
5. Hafta - Teorik
Ana ve yavruya gösterilecek özen
6. Hafta - Teorik
Doğuma yardım
7. Hafta - Teorik
Güç doğumlar
8. Hafta - Teorik
Puerperal dönem ve sorunları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Puerperal dönem ve sorunları (devam)
11. Hafta - Teorik
Prolapsus uteri
12. Hafta - Teorik
Retensio secundinarum ve puerperal enfeksiyonlar
13. Hafta - Teorik
Retensio secundinarum ve puerperal enfeksiyonlar (devam)
14. Hafta - Teorik
Metabolizma hastalıkları
15. Hafta - Teorik
Metabolizma hastalıkları (devam)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50210
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
2
3
2
2
3
4
1
3
4
3
3
2
OÇ-2
2
3
OÇ-3
2
5
OÇ-4
3
2
2
3
4
4
3
3
2
2
2
1
OÇ-5
3
3
4
2
5
5
3
3
3
4
OÇ-6
3
3
2
3
3
4
OÇ-7
3
3
2
3
5
5
1
2
4
4
3
OÇ-8
2
2
2
5
5
2
2
3
2
2
OÇ-9
2
4
3
2
5
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu