Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Nöbetçi Klinik Uygulama I
Ders Kodu: VET523
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 48
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

1. Değişik hayvan türlerinde jinekolojik muayene teknikleri ile klinik ve laboratuvar muayene bulgularının birlikte yorumlanmasının öğretilmesi ile öğrencinin doğum ve jinekoloji alanındaki problemleri yorumlayarak, sorunları çözme yeteneğini ve bilgisini geliştirilmesi, 2. Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuar muayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi, 3. Kliniğimize getirilen hastaların kayıt ve anemnezlerinin alınmasını takiben cerrahi olarak genel muayenelerinin yapılması, 4. Operasyon hastalarının anestezi protokolünün başlatılması ve takibi, 5. Gerekli olan durumlarda Acil hastalarda ilk yardımın uygulanması 6. Acil hastalarda ilk yardımın öğretilmesi 7. Acil veya takipli hastalarda bandaj ve pansuman işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Özet İçerik

Acil hastalarda ilk yardım, bandaj, hasta takibi, anestezi protokolü, Doğuma yardım girişimleri, jinekolojik operasyonlar, genital organ muaueneleri, reprodüktif hastalıklar teshis ve tedavi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Melih AKSOY
Öğrenme Çıktıları
1.Jinekolojik hastalıklar yönünden değişik hayvan türlerinde gerekli muayeneleri yapabilir.
2.Jinekolojik hastalıkları klinik bulgular ile birlikte yorumlayarak tanı koyarak, tedavilerini yapabilir.
3.Dişi hayvanlarda genital organ muayene sistematiğini yapabilir ve hayvanlarda karşılaşılacak infertilite problemleri yönünden hayvan türlerinde gerekli muayeneleri yapar ve bulguları değerlendirerek sağaltımını yapabilir
4.Öğrenci değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayene tekniklerini öğrenir
5.Sistemlerin muayenesini türlere özgü özellikleriyle öğrenir
6.Doğru tanı için değişik muayene bulgularını değerlendirmesini, birlikte yorumlamasını ve ayırıcı tanıyı yapmasını öğrenir
7.Sistemlere özgü laboratuar bulgularını ve klinik bulgular ile birlikte yorumlamayı öğrenir.
8.Kliniğe getirilen hastaların genel muayenelerini öğrenir
9.Kliniğe getirilen hastaların anestezi protokolü ve radyodiyagnostik işlemlerini öğrenir,
10.Acil hastalarda ilk yardım öğrenir,
11.Hastaların pansuman ve bandaj işlemlerini gerçekleştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve jinekoloji, Ed. Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Medipres Mat. Ve Yay. Malatya, 2012.
2.Alaçam, E. (2002) Doğum ve İnfertilite, Medisan Yayınları, Ankara.
3.Johnston, S.D., Kustritz, M.V.R., Olson, P.N.S. (2001) Canine and Feline Theriogenoiogy, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
4.Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (2001) Artur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
5.Hafez, E.S.E. (1993) Reproduction in Farm Animals, Lea & Febiger, Philadelphia.
6.Dinç, D.A. (2008) Ultrason fiziği ve ineklerde reprodüktif ultrasonografi, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
7.Baştan A, İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları
8.Samsar, E., Akın, F. (2006) Özel Cerrahi, Medisan Yayınevi, Ankara
9.Aslanbey, D. Veteriner Genel Operasyon Bilgisi. Medipres, Ankara, 2002
10.Welch, T. (2006) Small Animal Surgery Textbook, Mosby, St. Louis
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Biyogüvenlik uygulamaları. Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, beden sıcaklığının kontrolü, enjeksiyon, sondalama, genital organ muayenesi)
2. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (meme ve lenf sisteminin muayenesi, vaginoskopi, vaginal sitoloji, görüntülü tanı yöntemleri, vb)
3. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
4. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen travma hastalarının değerlendirilmesi(Kafa,vertebra,boyun,toraks,karın travmaları) Şok ve Resusitasyon
5. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
6. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, beden sıcaklığının kontrolü, enjeksiyon, sondalama, genital organ muayenesi)
7. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, beden sıcaklığının kontrolü, enjeksiyon, sondalama, genital organ muayenesi)
8. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
9. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, beden sıcaklığının kontrolü, enjeksiyon, sondalama, genital organ muayenesi)
10. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (eşgal, anamnez, inspeksiyon, palpasyon, beden sıcaklığının kontrolü, enjeksiyon, sondalama, genital organ muayenesi)
11. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
12. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
13. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (meme ve lenf sisteminin muayenesi, vaginoskopi, vaginal sitoloji, görüntülü tanı yöntemleri, vb)
14. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (meme ve lenf sisteminin muayenesi, vaginoskopi, vaginal sitoloji, görüntülü tanı yöntemleri, vb)
15. Hafta - Uygulama
Kliniğe getirilen hastanın jinekolojik değerlendirilmesi ve tedavi uygulamaların yaptırılması (operasyon teknikleri)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders401248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
OÇ-1
3
3
OÇ-2
OÇ-3
3
4
OÇ-4
OÇ-5
4
OÇ-6
3
OÇ-7
3
OÇ-8
3
OÇ-9
3
OÇ-10
4
OÇ-11
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu