Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Çağatay DERECELİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Hasan ULUKAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Nermin ŞENTÜRK
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Alev YENAL
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Nermin ŞENTÜRK
Staj Koordinatörü
Bölümümüz, üniversitemiz merkez yerleşkesinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak açılan ve ilk kez 1995/1996 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alan okulumuz, 10/06/1997 tarihinde, 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adını almıştır. Dört bölümden oluşan yüksek okulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, Milli Eğitimi Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak, seçmeli derslerden dolayı almış oldukları antrenörlük belgesi ile antrenörlük görevi yaparlar.
Misyon
Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin kazanımlarının belirlediği çizgide ilerleyerek; hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı yapabilecek çağdaş ve etik değerleri benimseyen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenleri yetiştirmenin yanı sıra; eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan yetiştirdiği Beden Eğitimi Öğretmenleri ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır. Ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.
Vizyon
Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, yüksek düzeyde insanlık onur ve sevgisi taşıyan, zor fakat erişilebilir hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir bölüm olmaktır. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme konusunda eğitim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, sorunları çözen, yaratıcı, eleştirici düşünceye sahip, sorumluluk alan ve özgürce karar verebilen eğitimci ve bilim adamlarını yetiştirmeyi, Eğitim, öğretim, spor bilim adamlığı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, özgün bilimsel araştırmalar yapmayı, Spor toplumunun ihtiyaç duyduğu konularda ilgili kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi, Bilimsel kriterlere uygun, kültürel sanatsal ve sportif alanda değer sistemi oluşturma işlevini ve topluma hizmet sorumluluğunu evrensel standartlarda yürütmeyi hedefleyen,Toplumun mutluluğuna katkıda bulunan, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir Anabilim Dalı olmaktır.
Amaç
Bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim yöntemlerini kullanabilen, öğretim teknolojisinden yararlanan, beden eğitimi ve spor alanında gelişme ve değişmeleri takip eden, genel kültür düzeyi yüksek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip, gerekli mesleki formasyonu edinmiş beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
1 İdari Bina( 1 Amfi, 12 Derslik), 2 Kapalı Spor Salonu, 1 Kapalı Yüzme Havuzu, 1 kondisyon Salonu, 1 Jimnastik salonu, 1 Atletizm Sahası, 5 Tenis Kortu, Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları
Teknik Altyapı
1 İdari Bina( 1 Amfi, 12 Derslik), 2 Kapalı Spor Salonu, 1 Kapalı Yüzme Havuzu, 1 kondisyon Salonu, 1 Jimnastik salonu, 1 Atletizm Sahası, 5 Tenis Kortu, Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu