Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İnsan Kaynakları Yönetimi - Normal Öğretim
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
4 yıl (8 yarıyıl) Lisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak Uygulamalı derslerin uygulamalarını da başarmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programının amacı, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programı mezunları; kamu kurumları, danışmanlık şirketleri, kariyer planlama şirketleri, sendikalar gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanlarına sahiptir.
Üst Derece Programlara Geçis
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. 1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 50 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri gereği mezun olabilmek için öğrencilerin, Yüksekokul eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu