Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Sınıfı Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
İşletme Matematiği
YBS111
Zorunlu 3 0 5
Genel Muhasebe I
UTİ101
Zorunlu 3 0 5
İşletme Bilimine Giriş I
UTİ105
Zorunlu 3 0 5
Ekonominin İlkeleri I
ECO101
Zorunlu 3 0 5
Hukukun Temel Kavramları
KAY105
Zorunlu 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Genel Muhasebe II
UTİ102
Zorunlu 3 0 5
İşletme Bilimine Giriş II
UTİ106
Zorunlu 3 0 5
Ekonominin İlkeleri II
ECO102
Zorunlu 3 0 5
Davranış Bilimi
İK102
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
KAY415
Zorunlu 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 24
Bölüm Seçmeli 3 Bölüm Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Pazarlama İlkeleri
ULT221
Zorunlu 3 0 6
İstatistik I
ULT225
Zorunlu 3 0 6
Araştırma Yöntemleri
İK441
Zorunlu 3 0 6
Örgütsel Davranış
İK203
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İşletme Finansmanı
UTİ211
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Tüketici Psikolojisi ve Davranışları
İK493
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Konaklama İşletmeciliği
İK444
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İş Gücü Piyasaları
İK221
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Sosyal Medya
İK255
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İK253
Bölüm Seçmeli 3 0 6
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 24
Bölüm Seçmeli 4 Bölüm Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik II
ULT226
Zorunlu 3 0 6
Yönetim ve Organizasyon
İK210
Zorunlu 3 0 6
İnsan Kaynakları Yönetimi
İK302
Zorunlu 3 0 6
Çalışma İlişkileri
İK360
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Pazarlama Yönetimi
ULT222
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi
ULT425
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uluslararası İşletmecilik
UTİ308
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Toplum ve Örgüt
İK272
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Örgütsel İletişim
İK408
Bölüm Seçmeli 3 0 6
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 5 Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli 5 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Endüstri Sosyolojisi
İK347
Zorunlu 3 0 6
İnsan Kaynakları Planlaması
İK401
Zorunlu 3 0 6
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
KAY317
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Girişimcilik
UTİ255
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
İK341
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluluk
İK313
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yönetsel Karar Verme Teknikleri
İK351
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Takım Çalışması ve Etkin Zaman Kullanımı
İK359
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Halkla İlişkiler
İK451
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Sayısal Yöntemler
İK387
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri
ULT421
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Mağaza Yönetimi
ULT339
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
ECO311
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Yönetim Ekonomisi
ECO313
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Endüstri Ekonomisi
ECO315
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Uluslararası Ticaret
UTİ419
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Uluslararası Örgütler
UTİ421
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Örgüt Teorileri
KAY315
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Üretim ve Stok Yönetimi
ULT315
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli 6 Bölüm Seçmeli 12
Bölüm Dışı Seçmeli 6 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj
İK320
Zorunlu 0 3 4
Personel Seçme ve Yerleştirme
İK304
Zorunlu 3 0 6
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hizmet Pazarlaması
İK357
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yönetim Danışmanlığı ve Politikaları
İK346
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Gönüllülük Çalışmaları
İK362
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Endüstriyel İlişkiler
İK252
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çalışma Psikolojisi
İK358
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Liderlik
İK250
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Toplantı ve Sunum Teknikleri
İK456
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Satış Yönetimi
ULT322
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Elektronik Pazarlama Yöntemleri
ULT336
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Gelir ve İstihdam Teorisi
ECO312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Bilgi Ekonomisi
ECO314
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Dünya Ekonomisi
ECO406
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
İktisadi ve Finansal Kriz
ECO412
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
ECO418
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Borçlar Hukuku
KAY422
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Küreselleşme ve Yönetişim
KAY402
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 7 Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
İK419
Zorunlu 3 0 6
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İK455
Zorunlu 3 0 6
Performans ve Kariyer Yönetimi
İK403
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İk Analitiği
İK405
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Teknoloji Yönetimi
İK431
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
İK427
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Küresel Eğlence Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
İK417
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
İK251
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çağdaş Yönetim Teknikleri
İK301
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Toplam Kalite Yönetimi
İK303
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
İK311
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Etkili İletişim ve Beden Dili
İK453
Bölüm Seçmeli 3 0 6
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 8 Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:493 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(493): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(423): OgretimProgramVeDersGrupaGoreBirimDersGetir(11888, 1127) #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 493
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS