Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Cemal İYEM
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Mustafa KESEN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Bölümümüz hem İşletme Fakültesi içinde, hem de Türkiye'deki yüksek öğretim sistemi içinde oldukça yenidir. Bölümümüz faaliyete 2013-2014 akademik yılında başlamıştır ve ilk mezunlarını 2018 yılında verecektir. Şu anda, lisans programı düzeyinde yüzden fazla öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde üç yardımcı doçent doktor bulunmaktadır. Yakın gelecekte, öğretim elemanı sayımızı artırmak niyetindeyiz. Mezunlarımız, kamu ve özel sektörde, kariyerlerini başta İKY olmak üzere çok geniş bir iş yelpazesi üzerinde kurma şansına sahiptirler.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Türkiye'de alanındaki ilk lisans programlarından biridir. Program ilk defa 2013-2014 öğretim yılında karma öğretim olarak eğitime başlamıştır.
Misyon
İnsan kaynakları yönetimi bölümünün misyonu, çalışma hayatına çok boyutlu bir yaklaşımla bilimsel bilgi üretimini ve eğitim faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
İnsan kaynakları yönetimi bölümünün vizyonu, çok disiplinli yaklaşımıyla Türkiye’de insan kaynakları alanında yaptığı araştırmalar ve verdiği eğitimle paydaşlarımızın tercih ettiği bölümlerden birisi olmak.
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programının amacı, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, mesleki yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektedir.
Fiziki Altyapı
Bina Söke İşletme Fakültesi’ne aittir ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından kullanılmaktadır. Bina 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle Söke İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Batı Koordinatörlüğü ve Söke Sağlık Yüksekokulu tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Teorik dersler için gerekli olan derslikler, konferans salonu, laboratuar gibi eğitim alanları İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Batı Koordinatörlüğü, Söke Sağlık Yüksekokulu ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ortak kullanılmaktadır. Söke İşletme Fakültesi’ne ait olan binada yer alan tüm eğitim alanları, teknik donanım ve kullanılan sarf malzemeler geçici süre ile Söke Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanlarına da tahsis edilmiştir. Söke İşletme Fakültesi’ne ait binada iki adet konferans salonu bulunmaktadır. Burada öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü panel, seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yanısıra öğrencilerin bireysel ya da grup çalışmaları sonucunda çeşitli sanatsal faaliyetleri sergileyebilecekleri bir alan da sağlanmıştır. Görevli öğretim elemanlarının kullandığı odalar da Söke İşletme Fakültesi’nin binasında yer alan odalardır. Okulumuza kullanılmak üzere tahsis edilmiş bir araba bulunmamaktadır. Söke İşletme Fakültesi binasının bulunduğu yere merkezden üç numaralı minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır.
Teknik Altyapı
Öğrencilerin eğitimi için İşletme Fakültesi’ ne ait olan derslik, laboratuar, kantin ve kafeterya gibi alanlar kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu