Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Barış ATİKER
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Taner KIZILHAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBEK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, temellerini sanat-tasarım ve teknoloji kavramlarına dayandırmaktadır. Bölümün temel hedefi, etkin görsel-işitsel dil oluşturma ve yönetmede öğrencilerin kullanmaları gereken tüm donanımı en iyi şekilde edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, görsel ve işitsel iletişim-tasarım ortamlarını, disiplinler arası bir bakış açısı ile incelemeyi öğrenirler. Böylelikle günümüz endüstriyel üretim biçimleri ve bilgi teknoloji standartlarına uygun tasarımlar gerçekleştirebilirler. Bölümümüzde yer alan eğitim sayesinde, öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümleri üretebilmeleri için gerekli ortam ve bilgi birikimi sağlanmış olmaktadır.
Tarihçesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2020-2021 eğitim döneminde 60 kontenjan ile öğrenci almaya başlamıştır.
Misyon
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, temellerini sanat-tasarım ve teknoloji kavramlarına dayandırmaktadır. Bölümün temel hedefi, etkin görsel-işitsel dil oluşturma ve yönetmede öğrencilerin kullanmaları gereken tüm donanımı en iyi şekilde edinmelerini sağlamaktır.
Vizyon
Öğrencilerimiz, görsel ve işitsel iletişim-tasarım ortamlarını, disiplinler arası bir bakış açısı ile incelemeyi öğrenirler. Böylelikle günümüz endüstriyel üretim biçimleri ve bilgi teknoloji standartlarına uygun tasarımlar gerçekleştirebilirler.
Amaç
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin, interdisipliner çalışmalara yatkın, iletişim ve medya alanının tüm dallarında görsel ve işitsel tasarım çözümleri üretebilen, uluslararası nitelikte uzman kişiler olmaları amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
İletişim Fakültesi dahilinde 1 adet 40 kişilik iMac Dijital Medya Atölyesi, 1 adet 20 kişilik PC Atölyesi, 1 adet canlı yayın rejisi olan televizyon stüdyosu, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet dijital baskı atölyesi, 1 adet Göz Takip Cihazı ve GSR Cihazı ekipmanları olmak üzere biyometrik veri toplama olanaklarına sahip İleri Medya Araştırmaları Laboratuvarı, cep Sineması, E-Spor çalışma alanı, Amt-Lab çalışma alanı, muhtelif derslikler ve ekipmanlar bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
İletişim Fakültesi dahilinde 1 adet 40 kişilik iMac Dijital Medya Atölyesi, 1 adet 20 kişilik PC Atölyesi, 1 adet canlı yayın rejisi olan televizyon stüdyosu, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet dijital baskı atölyesi, 1 adet Göz Takip Cihazı ve GSR Cihazı ekipmanları olmak üzere biyometrik veri toplama olanaklarına sahip İleri Medya Araştırmaları Laboratuvarı, cep sineması, E-Spor çalışma alanı, Amt-Lab çalışma alanı, muhtelif derslikler ve ekipmanlar bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu