Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT
Bölüm Başkanı
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim-öğretim 2013 Eylül'ünde başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde 6 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik mezunları sağlık kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, vb.), toplu beslenme sektörü (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlık merkezleri (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, kimsesiz çocuklar yurtları ve yaşlı bakım evleri, spor merkezleri, vb.), gıda sanayi, araştırma kurumları, eğitim kurumlarında ve kendi özel iş yerinde çalışabilmektedirler. Beslenme ve Diyetetik Bölümü yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip diyetisyen yetiştirir.
Tarihçesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 Tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı kararına göre kapatılmış olup yerine aynı karar ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülte kurulmuştur. 01.12.2006 tarihinde Beslenme ve Diyetetik bölümü açılmıştır. Bölüm 2013-2014 eğitim-öğretim yılında YGS-2 puanı ile birinci ve ikinci öğretime 40 öğrenci alarak toplamda 80 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
Misyon
Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, evrensel düşünce ve değerlere sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, örnek bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; toplumun sağlıklı beslenmesine ve gelişimine katkı sağlayarak bilimsel veriler üretmek; Beslenme ve Diyetetik alanında donanımlı mezunlar yetiştirmektir.
Amaç
Öğretim kalitesini arttırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak, ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli profesyonel diyetisyenler mezun etmek, toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki derslikler diğer bölümlerle birlikte ortak olarak kullanılmaktadır. Fakülte binamızda derslik, donanım, yüzey alanı, çevre imkânları, laboratuvar ve üniteler bulunmaktadır. Fakülte binamızda mevcut alanlar en etkili şekilde bölümler arasında koordineli olarak kullanılmaktadır. Akademik personel mevcut programı özveriyle çalışarak yürütmektedir. Teorik derslerin işleneceği sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, anfi düzeninde sıralar ve yazı tahtası bulunmaktadır. Dersler ve diğer hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan 3 adet laboratuvar mevcuttur. Beslenme İlkeleri Laboratuvarı 70 m², Araştırma Laboratuvarı 40 m², Antropometri Laboratuvarı (Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi) 12 m² dir. Beslenme İlkeleri Laboratuvarı 50 öğrenci kapasitelidir. Antropometri Laboratuvarı’nda 2 adet vücut bileşimi analiz cihazı, 1 adet kaliper, 1 adet stadiometre, 1 adet bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır. Bölümler arasında ortak kullanılan iki adet toplantı salonu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu