Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Nuh KILIÇ
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İbrahim AKIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Cerrahi Anabilim Dalı, Veteriner Hekimlik öğrencilerine ruminant, equide, ekzotik ve pet hayvanların çeşitli cerrahi hastalıklarının (genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, göz hastalıkları, radyoloji, ayak hastalıkları) teşhis ve tedavisi hakkında teorik ve pratik donanım vermekte olup, Anabilim Dalında şu anda 3 profesör ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Cerrahi Anabilim Dalı, Hastalıklar ve Klinik Bilimler Bölümü içerisinde 1994 yılında kurulmuştur. 2006 yılında Bölüm sayısının 5’e çıkmasıyla birlikte Klinik Bilimler Bölümü’ne bağlanmıştır.
Misyon
Hayvanlarda cerrahi hastalıklarının tanı ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik- pratik bilgi ve yeteneğe sahip, cerrahi hastalıklar konusunda bilgili, halk sağlığı bilinci gelişmiş, koruyucu hekimlik ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel ve çağdaş eğitim almış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı Veteriner Hekimler yetiştirerek, çağdaş bilimsel araştırmalar üretebilmektir.
Vizyon
Veteriner cerrahi alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, uzmanlar yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.
Amaç
Cerrahi Anabilim Dalı, Veteriner Hekimlik öğrencilerine ruminant, equide, ekzotik ve pet hayvanların çeşitli cerrahi hastalıklarının (genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, göz hastalıkları, radyoloji, ayak hastalıkları) teşhis ve tedavisi hakkında pratisyen veteriner hekim düzeyinde teorik ve pratik donanım vermeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1 küçük hayvan ve 1 büyük hayvan ameliyathanesi, küçük hayvan anestezi cihazı, hasta başı monitörü, küçük ve büyük hayvan röntgen cihazları, ortopedik cerrahi operasyon seti, yumuşak doku operasyon seti, göz cerrahisi operasyon seti, küçük hayvan ultrasonografi cihazı, artroskopi seti ve rutin ekipmanlar mevcuttur.
Teknik Altyapı
Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1 küçük hayvan ve 1 büyük hayvan ameliyathanesi, küçük hayvan anestezi cihazı, hasta başı monitörü, küçük ve büyük hayvan röntgen cihazları, ortopedik cerrahi operasyon seti, yumuşak doku operasyon seti, göz cerrahisi operasyon seti, küçük hayvan ultrasonografi cihazı, artroskopi seti ve rutin ekipmanlar mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu