Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Cumali ÖKSÜZ
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Berker BULUT
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Duriye Esra ANGIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp YILMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Özde Nur KULAKCI
Anabilim Dalı Koordinatörü
Mem. Serpil OKUR
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Sezai KOÇYİĞİT
Farabi Değişim Koordinatörü
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü İlköğretim adı altında 2003 yılında kurulmuştur. Bünyesinde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı bulundurmaktadır. Akademik kadrosunda ise 2 profesör, 4 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Kuruluş : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2005–2006 akademik yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Temel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. 09.07.2003 yılından itibaren İlköğretim Bölümü’nün mevcut yapılanmasında yer alan anabilim dalları aşağıda belirtilmiştir. Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Misyon
• Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. • Güncel, ulusal ve uluslararası İlköğretim bölümü Öğretmenlik Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak. • Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek. • Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek. • En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek.
Vizyon
• Ulusal ve uluslararası düzeyde İlköğretim Bölümünün itibarını en üst düzeye çıkarmak. • Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak. • Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan eğitimi yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek. • Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir bölüm olmak.
Amaç
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nün amacı Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Eğitim Fakültesi bünyesindeki temel eğitim bölümü 14 adet derslik, 5 adet özel donanımlı derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet müzik laboratuarına sahiptir. Bölümde öğrenim gören öğrenciler, Fakülteye bağlı bir kütüphane ile üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Programda öğrenim gören öğrenciler, Fakülteye bağlı bir kütüphane ile üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu