Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersleri Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
İSÖ535
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İlkçğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
İSÖ583
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri
İSÖ584
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ585
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretimde Dil ve Okur- Yazarlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ586
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Test Geliştirme Teknikleri
İSÖ587
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımları
İSÖ588
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitsel Video Tasarımı
İSÖ567
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
İSÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
İSÖ519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri
İSÖ526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Eğitim Teknolojileri
İSÖ527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğiitminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri
İSÖ541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dil ve Okur-Yazarlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I
İSÖ553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
İSÖ557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Değerler Eğitimi
İSÖ568
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Öğretiminde Proje Geliştirme
İSÖ574
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel Kavramlar ve Kavram Yanılgıları
İSÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel Problem Çözme ve Kurma
İSÖ503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitsel Dijital Oyunlar
İSÖ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital İçerik Geliştirme
İSÖ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
İSÖ506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Test Geliştirme Teknikleri
İSÖ536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Teknoloji
İSÖ543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Araştırmaları (okulöncesi/ilköğretim) Metodları
İSÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deney Yoluyla Fen Öğretimi
İSÖ576
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Araştırma
İSÖ552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Öğrenme Teorileri
İSÖ554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
İSÖ556
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ559
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Eğitiminde Kavramsal Değişim Modeli
İSÖ561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim ve Bilim Tarihi
İSÖ563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
İSÖ565
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları
İSÖ566
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ570
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Öğretiminde Bilişsel Ekoloji
İSÖ572
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitim Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
İSÖ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Okuryazarlık Yaklaşımları ve Uygulamaları
İSÖ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Video Araştırmaları ve Uygulamaları
İSÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
İSÖ513
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nitel Araştırma Yöntem ve Uygulamaları
İSÖ514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Yazma
İSÖ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarının İngilizce Raporlaştırılması
İSÖ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersleri Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
İSÖ701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İlkçğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
İSÖ583
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri
İSÖ584
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ585
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlköğretimde Dil ve Okur- Yazarlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ586
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Test Geliştirme Teknikleri
İSÖ587
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımları
İSÖ588
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitsel Video Tasarımı
İSÖ567
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
İSÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
İSÖ519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri
İSÖ526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Eğitim Teknolojileri
İSÖ527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğiitminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri
İSÖ541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dil ve Okur-Yazarlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I
İSÖ553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
İSÖ557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitimde Değerler Eğitimi
İSÖ568
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Öğretiminde Proje Geliştirme
İSÖ574
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel Kavramlar ve Kavram Yanılgıları
İSÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel Problem Çözme ve Kurma
İSÖ503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitsel Dijital Oyunlar
İSÖ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital İçerik Geliştirme
İSÖ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
İSÖ506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Test Geliştirme Teknikleri
İSÖ536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Teknoloji
İSÖ543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Araştırmaları (okulöncesi/ilköğretim) Metodları
İSÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deney Yoluyla Fen Öğretimi
İSÖ576
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Araştırma
İSÖ552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Eğitiminde Öğrenme Teorileri
İSÖ554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
İSÖ556
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ559
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Eğitiminde Kavramsal Değişim Modeli
İSÖ561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim ve Bilim Tarihi
İSÖ563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
İSÖ565
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları
İSÖ566
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
İSÖ570
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fen Öğretiminde Bilişsel Ekoloji
İSÖ572
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Temel Eğitim Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
İSÖ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Okuryazarlık Yaklaşımları ve Uygulamaları
İSÖ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Video Araştırmaları ve Uygulamaları
İSÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
İSÖ513
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Nitel Araştırma Yöntem ve Uygulamaları
İSÖ514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Yazma
İSÖ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarının İngilizce Raporlaştırılması
İSÖ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersleri Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu