Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
Ders Kodu: EPÖ509
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı eğitim olgusunun farklı ülkelerdeki gelişimlerini inceleyebilmek ve farklı ülkelerin, eğitim programlarının değişmesinde etkin olan ortak öğeleri belirleyebilmektir.

Özet İçerik

Reform, Rönesans, Demokrasi Öncesi Eğitim, 17. Yüzyılda Sanayi Devrimi, Yüzyılda eğitim, 2. Dünya Savaşı Öncesi Eğitim, 2. Dünya Savaşı Sonrası Eğitim, Bilgi Çağında Eğitim, Finlandiya, Çin, İsrail, Norveç, İngiltere, Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitim sistemleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ELİTOK KESİCİ
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitim olgusunun diğer ülkelerdeki gelişimini izleyebilme
2.Türk eğitim sistemiyle diğer ülkelerdeki eğitim sistemlerini karşılaştırabilme
3.Farklı ülkelerin, eğitim programlarının değişmesinde etkin olan ortak öğeleri belirleyebilme
4.Eğitim olgusunun farklı dönemlerdeki gelişimlerinin farkında olabilme
5.Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarına gönüllü olarak katılma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri. Ankara: PegemA.
2.Erdoğan, İ. (2000). Çağdaş Egitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık
3.Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: PegemA.
4.Bray, M. & Mason, M. (2007). Comparative Education Research Approches and Methods. Hong Kong: Comparative Education Research Centre.
5.Pinar, W. (2003) International Handbook of Curriculum Research. London: Lawrence Erlbaum Associates.
6.Türkoğlu, A. (1999). Karşılaştırmalı eğitim: dünya ülkelerinden örneklerle. Baki Kitabevi.
7.BALCI, A. (2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. PEGEM Yayınları Ankara.
8.Aynal, S. (Ed.) (2012). Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları. Ankara: Pegem Akademi.
9.Güzel, İ., Karataş, İ., & Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3).
10.Uçar, R., & Uçar, İ. H. (2004). Japon eğitim sistemi üzerine bir inceleme: Çeşitli açılardan Türk eğitim sistemi ile karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Rönesans ve Reform
2. Hafta - Teorik
Demokrasi Öncesi Eğitim
3. Hafta - Teorik
17.yüzyılda sanayi devrimi
4. Hafta - Teorik
Yüzyılda Eğitim
5. Hafta - Teorik
2.Dünya Savaşı öncesi eğitim
6. Hafta - Teorik
2.Dünya Savaşı sonrası eğitim
7. Hafta - Teorik
Bilgi çağında eğitim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Finlandiya Eğitim Sistemi
10. Hafta - Teorik
Çin Eğitim Sistemi
11. Hafta - Teorik
İsrail Eğitim Sistemi
12. Hafta - Teorik
Norveç Eğitim Sistemi
13. Hafta - Teorik
Kanada Eğitim Sistemi
14. Hafta - Teorik
Avustralya Eğitim Sistemi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143498
Ödev1246
Okuma2126
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1639
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
5
5
4
OÇ-2
3
3
3
4
3
4
3
4
3
OÇ-3
3
3
3
3
2
4
3
4
4
OÇ-4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu