Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri
Ders Kodu: EPÖ574
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenci; Etkili öğretimin düzenlenmesinde temel öğrenme ilkelerini kullanabilecek, Temel öğretme model ve kuramlarını kavrayabilecek, temel öğretme model, stratejilerini etkili bir biçimde kullanabilecek, temel motivasyon kuramlarını sınıf içinde kullanabilecek, çeşitli öğretme model ve stratejilerinin avantaj ve sınırlılıklarını değerlendirebilme becerisi kazanacaktır.

Özet İçerik

Öğrenme ve öğretme kavramları Öğretim Tasarımı Öğretim Kuramları: Davranışçı /Thorndike, Watson, Skinner), bilişselci (Ausubel, Dale, Paivio, Novak, Miller) ve tanımlayıcı modeller (Reiguluth, Merrill, Malachowski, Morrison, Ross ve Kemp, Briggs, Dick ve Carey, Gagne) Keller ve Malone’un motivasyon kuramları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğretim modellerini sınıflayabilme
2.Öğretim modellerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklayabilme
3.Seçilen bir öğretim modeline dayalı olarak öğretim tasarsımı yapabilme
4.Seçilen bir öğretim modeline dayalı olarak gerçekleştirilen öğretim tasarımını uygulayabilme
5.Öğretim sürecinin işleyen ve işlemeyen yönlerinin derinlemesine tartışabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Merill, M.D.,Tennyson, R.D., Posey, L.O. (1992) Instrutional Design Theory. Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey;
2.Reigeluth, C.M. (1983) Instructional Design: What Is It and Why Is It? Instrutional Design Theories and Models. Ed: C.M.Reigeluth. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş: Dersin genel ilkeleri, önemi, öğrencilerin hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeden haberdar edilmesi, öğrenci ve yürütücünün rollerinin açıklanması
2. Hafta - Teorik
Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar
3. Hafta - Teorik
Öğretim tasarımın temel ilkeleri ve kuramsal temelleri
4. Hafta - Teorik
Davranışçı Kuramlar
5. Hafta - Teorik
Davranışçı Kuramlar
6. Hafta - Teorik
Bilişselci Kuramlar
7. Hafta - Teorik
Bilişselci Kuramlar
8. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı (prescriptive kuramlar)
9. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı (prescriptive kuramlar)
10. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı (prescriptive kuramlar)
11. Hafta - Teorik
İlköğretim döneminde öğretim tasarımı ve modeller üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi
12. Hafta - Teorik
Yetişkin eğitiminde sıklıkla kullanılan öğretim tasarımı biçimleri ve modeller üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi
13. Hafta - Teorik
Mikro düzeyde bir öğretim planının hazırlanması ve uygulanması
14. Hafta - Teorik
Mikro düzeyde bir öğretim planının hazırlanması ve uygulanması
15. Hafta - Teorik
Öğretim sürecinin işleyen ve işlemeyen yönlerinin derinlemesine tartışılması ve alternatiflerin üretilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev62224
Okuma52325
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
4
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
4
4
4
4
4
4
4
5
OÇ-4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu