Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
Ders Kodu: EPÖ513
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı eğitime ilişkin temel kavramların bilgisini kazandırmak, öğretim süreçlerinin temel özelliklerini anlamak, çağdaş öğretim strateji, yöntem ve teknikleri temel ilkelerini öğretimde uygulayabilmektir.

Özet İçerik

öğretim kavramı, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenmede iletişim becerilerinin önemi, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri, çoklu zeka kuramı ve öğretimde bireysel farklılıklar, aktif öğrenme ve öğretim süreci, kavram ve zihin haritaları, yapılandırmacılık, probleme dayalı öğrenme, beyin tabanlı öğrenme, standartlara dayalı öğrenme, performansa dayalı öğrenme, yeterliğe dayalı öğrenme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.öğretime ilişkin kavramların bilgisi
2.öğretim süreçlerinin temel özelliklerini kavrayabilme
3.iletişim ve öğretim süreçlerinin ilişkisini açıklayabilme
4.öğretim ilkelerini kavrayabilme
5.çağdaş öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin temel ilkelerini öğretimde uygulayabilme
6.öğretimde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler arasında ilişki kurarak en uygun yaklaşımları seçerek örgütleyebilme
7.çağdaş öğretim yöntemlerini öğretimin temel ilkelerine göre eleştirebilme
8.çeşitli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında uygun kaynak, araç ve gereçleri kullanabilme
9.öğretim alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü izlemeye istekli olma
10.öğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin farkında olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
2.Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara. 2002
3.Bloom, Benjamin. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
4.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
5.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
6.Demirel, Özcan, S. Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
7.Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
8.Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
9.Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
10.Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İhtiyaçların saptanması ve ders planının yeniden yapılandırılması
1. Hafta - Ön Hazırlık
Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara. 2002
2. Hafta - Teorik
Temel kavramlar
2. Hafta - Ön Hazırlık
Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara. 2002
3. Hafta - Teorik
İletişim ve öğrenme, beden dili
3. Hafta - Ön Hazırlık
Bloom, Benjamin. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
4. Hafta - Teorik
Öğretim ilkeleri ve öğretme stratejileri, yöntem seçimini etkileyen faktörler
4. Hafta - Ön Hazırlık
Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
5. Hafta - Teorik
Öğrenme stilleri-öğrenme stratejileri ve öğretimi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
6. Hafta - Teorik
Çoklu zeka kuramı ve öğretimde bireysel farklılıklar
6. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
7. Hafta - Teorik
Aktif öğrenme ve öğretim süreci
7. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Kavram haritaları-zihin haritaları
9. Hafta - Ön Hazırlık
Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
10. Hafta - Teorik
Yapılandırmacılık
10. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
11. Hafta - Teorik
Probleme dayalı öğrenme
11. Hafta - Ön Hazırlık
Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
12. Hafta - Teorik
Beyin tabanlı öğrenme
12. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
13. Hafta - Teorik
Standartlara dayalı öğrenme-yeterliğe dayalı öğrenme
13. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
14. Hafta - Teorik
Performansa dayalı öğrenme ve değerlendirme
14. Hafta - Ön Hazırlık
Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Ödev2%20
Proje2%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev2024
Okuma83240
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
4
5
5
5
5
OÇ-2
4
3
3
5
5
5
3
4
3
OÇ-3
4
2
2
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
OÇ-5
4
3
3
3
3
4
3
4
3
OÇ-6
4
4
4
3
3
4
3
4
3
OÇ-7
4
3
5
3
4
4
4
4
4
OÇ-8
4
4
4
3
5
4
5
3
5
OÇ-9
3
4
4
5
5
5
4
5
4
OÇ-10
3
4
3
4
4
5
4
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu