Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Drama I
Ders Kodu: EPÖ515
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; ilköğretim birinci ve ikinci kademede, öğretim programından seçecekleri uygun içerik birimleri temelinde eğitimde drama yöntemine dayalı ders planı yapabileceklerdir.

Özet İçerik

Eğitimde drama ve öğretim programı arasındaki ilişkiyi işlevsel örneklerle açıklayabilme. Eğitimde drama alanında kullanılan temel teknikleri kavrayabilme. Öğretim programlarına uygun doğaçlama kurgusu yapabilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İlköğretimde drama ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2.İlköğretimde drama kavramının Dünya ülkelerindeki tarihçesini kavrayabilme
3.İlköğretimde drama kavramının Türkiye’deki tarihçesini kavrayabilme
4.Uzman rolü yaklaşımının tanımı (mantle of the expert) ve öğretim programında kullanım ilkelerini kavrayabilme
5.Süreçsel drama kavramının tanımını ve öğretim programında kullanımının temel ilkelerini açıklayabilme
6.Eğitimde drama ve öğrenme-öğretme ilişkisini açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şener, S. (1993). Oyundan Düşünceye, Gündoğan Yayınları, Ankara
2.McCaslin, N. (1999). Creative Drama and Beyond, Longman
3.Editör, Ali Öztürk. (2003). Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
4.Bowell, P., Heap, B. S. (2001). Planning Process Drama, David Fulton publishers, London
5.Somers, J. (1994). Drama in The Curriculum, Cassel Educational limited
6.Egri, L. (1996). Piyes Yazma Sanatı, Papirüs Yayınları, Ankara
7.Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı: Tiyatroya Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
8.Altınay, D. (1999). Psikodrama Grup Terapisi 300 Isınma Oyunu, Sistem Yayıncılık, İstanbul
9.Wagner, B. J. (1999). Dorothy Heathcote-Drama as a Learning Medium, Calendar Island Publishers
10.Bloomfield, A., Childs, J. (2000), Teaching Integrated Arts in the Primary School, David Fulton publishers, London
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş: Dersin genel ilkeleri, önemi, önerilen kaynakların duyurulması, öğrencilerin hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeden haberdar edilmesi, öğrenci ve yürütücünün rollerinin açıklanması
1. Hafta - Ön Hazırlık
Bowell, P., Heap, B. S. (2001). Planning Process Drama, David Fulton publishers, London.
2. Hafta - Teorik
Drama sanatının kökeni ve eğitimde drama kavramı Eğitimde dramanın Türkiye’de ve Dünya’daki tarihçesi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Somers, J. (1994). Drama in The Curriculum, Cassel Educational limited.
3. Hafta - Teorik
Dorothy Heathcote ve Uzman Rolü Yaklaşımı (Mantle of the Expert): Eğitim programları ve öğretimine yönelik örnekler
3. Hafta - Ön Hazırlık
Wagner, B. J. (1999). Dorothy Heathcote-Drama as a Learning Medium, Calendar Island Publishers.
4. Hafta - Teorik
Süreçsel drama (Process Drama) kavramının tanımı ve uygulama ilkeleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı: Tiyatroya Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
5. Hafta - Teorik
Eğitimde drama ve öğrenme-öğretme ilişkisi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı: Tiyatroya Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Somers, J. (1994). Drama in The Curriculum, Cassel Educational limited.
7. Hafta - Teorik
Eğitimde dramada temel teknikler
7. Hafta - Ön Hazırlık
Somers, J. (1994). Drama in The Curriculum, Cassel Educational limited.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Bir sanat formu ve eğitimde drama tekniği olarak doğaçlama
9. Hafta - Ön Hazırlık
Altınay, D. (1999). Psikodrama Grup Terapisi 300 Isınma Oyunu, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
10. Hafta - Teorik
Kukla ve maske: Sanat formu olarak ve Eğitimde Dramada Kullanımı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Altınay, D. (1999). Psikodrama Grup Terapisi 300 Isınma Oyunu, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
11. Hafta - Teorik
Masal, efsane ve şiirlerin dramada kullanımı: Edebi metinlerden örnekler
11. Hafta - Ön Hazırlık
Somers, J. (1994). Drama in The Curriculum, Cassel Educational limited.
12. Hafta - Teorik
Bir drama dersini yapılandırma: Örnek ders planlarının incelenmesi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Bloomfield, A., Childs, J. (2000), Teaching Integrated Arts in the Primary School, David Fulton publishers, London.
13. Hafta - Teorik
Örnek bir eğitimde drama dersi tasarlamak
13. Hafta - Ön Hazırlık
Bloomfield, A., Childs, J. (2000), Teaching Integrated Arts in the Primary School, David Fulton publishers, London.
14. Hafta - Teorik
Drama alanında yapılan yerli çalışmaların incelenmesi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Şener, S. (1993). Oyundan Düşünceye, Gündoğan Yayınları, Ankara.
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme ve tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev8%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev42320
Okuma82232
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
2
2
5
5
4
5
4
5
OÇ-2
4
2
4
4
4
4
4
3
4
OÇ-3
4
2
4
4
4
4
4
3
4
OÇ-4
4
2
2
4
4
3
4
4
3
OÇ-5
5
3
3
4
4
4
2
3
4
OÇ-6
5
4
4
5
4
5
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu