Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Eğitim Tarihi
Ders Kodu: EPÖ523
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı öğretmen adaylarına Türk tarihinde eğitimin özellikleri, önemli gelişmeler, günümüz Türk Eğitim sistemi ve öğretmen eğitimindeki tarihi gelişmeler konularında teorik bilgi vermektir.

Özet İçerik

Türk tarihinin belli dönemlerinde eğitimin durumu, Osmanlılar, Cumhuriyet Dönemi eğitimin özellikleri, eğitim sisteminde iz bırakmış önemli kişiler ve eserler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye ve dünyadaki eğitim sistemleriyle ilgili temel konuları anlayabilme
2.Türk eğitim tarihinin tarihsel ve yasal temellerini kavrayabilme
3.Türk eğitim sisteminin yapısını anlayabilme
4.Türk eğitim sistemini oluşturan alt sistemler konusunda bilgi sahibi olma
5.Eğitim problemlerini tanımlayıp alternatif çözümler sunabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, 1987, Ankara: Ocak Yayınları.
2.Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, PegemA Yayınevi, Ankara: 2011.
3.Yahya Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, 1984, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
4.Akyüz, Y. (1978). Türkiye’deki Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri. Ankara: 1978.
5.Berkes, N. (2002) Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
6.Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. No: 2795.
7.Duman, T. (1991). Türkiye’de Orta Öğretimde Öğretmen Yetiştirme “Tarihi Gelişim”. İstanbul: MEB Yayınları No: 2322.
8.Sakaoğlu, N. (2003) Osmanlı’dan günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
9.Güven, İ. (2010). Türk eğitim tarihi. Naturel yayıncılık.
10.Özkan, S. (1997). Türk eğitim tarihi. Tolunay Yayınları, Niğde.
11.Binbaşıoğlu, C. (2005). Türk eğitim düşüncesi tarihi. Ankara: Anı Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Müslümanlıktan önce Türk eğitim tarihi
1. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
2. Hafta - Teorik
Müslümanlıktan sonra Türk eğitim tarihi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
3. Hafta - Teorik
Selçuklularda eğitim, önemli kişiler ve eserler
3. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
4. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yenileşme hareketlerine kadar olan dönemde Türk eğitim tarihi, önemli kişiler ve eserler
4. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
5. Hafta - Teorik
Yenileşme dönemi ve Tanzimat döneminde eğitim
5. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
6. Hafta - Teorik
Birinci Meşrutiyet Döneminde eğitim
6. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
7. Hafta - Teorik
Mutlakiyet Döneminde eğitim
7. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
İkinci Meşrutiyet Döneminde eğitim
9. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
10. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı Döneminde eğitim
10. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
11. Hafta - Teorik
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
12. Hafta - Teorik
Cumhuriyet döneminde eğitimin özellikleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
13. Hafta - Teorik
Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları
13. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
14. Hafta - Teorik
Cumhuriyet döneminde eğitimin özellikleri
14. Hafta - Ön Hazırlık
Türk eğitim tarihi hakkında okuma
15. Hafta - Teorik
Türk eğitim tarihinin genel değerlendirmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev62330
Okuma61324
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
3
4
4
OÇ-2
4
3
3
4
4
4
3
4
4
OÇ-3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
4
4
4
3
4
2
OÇ-5
4
3
3
3
3
4
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu