Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çağdaş Öğrenme Kuramları
Ders Kodu: EPÖ525
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin eski ve yeni ilke, kuram, kavram ve araştırma bulguları hakkında bilgilendirebilmek, bunları eğitimle ilişkilendirebilmelerini sağlamak ve bunları derste uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Öğrenme, tarihsel bakış açıları, koşullanma teorileri, sosyal bilişsel teori, bilişsel bilgi işlem teorisi, yapılandırmacı öğrenme, öğretim modelleri, gelişim ve öğrenme, motivasyon, öğrenme ve sinirbilim

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Çağdaş öğrenme kuramlarını açıklayabilme
2.Öğrenme kuramları arasındaki farkları açıklayabilme
3.Eğitim alanındaki gelişmeleri izleyebilme
4.Çağdaş yöntem ve teknikleri kapsayan ders planı hazırlayabilme
5.Hazırladıkları ders planına uygun bir ders işleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Editör:Büyükalan Filiz S. (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegema Yayıncılık
2.Editör: Oral B. (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegema Yayıncılık.
3.Editör: Kaya Z. (2012). Öğrenme ve Öğretme-Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller. Pegema Yayıncılık.
4.Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Pegema Yayıncılık.
5.Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction Robert Gagné. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
6.Saban, A. (2000). Öğrenme öğretme süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
7.Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri. Çev.: Muzafer ġahin, Nobel Yayınları, Ankara.
8.Demirel, Ö. (1999). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayınları.
9.Duman, B. (2007). Neden beyin temelli öğrenme?.Ankara: Pegem Yayınları.
10.Gözütok, D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz. ve Bas. Yay. Dağıtım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse ilişkin genel bilgilendirme, öğrenme nedir? kuram nedir? Tarihsel bakış açıları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
2. Hafta - Teorik
Koşullanma teorileri, klasik koşullanma
2. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
3. Hafta - Teorik
Thorndike'ın geri besleme teorisi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
4. Hafta - Teorik
Watson, Skinner, Edimsel Koşullanma
4. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
5. Hafta - Teorik
Sosyal bilişsel teori, model alma süreci
5. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
6. Hafta - Teorik
Bilişsel bilgi işlem teorisi
6. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
7. Hafta - Teorik
Gestalt teorisi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
8. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların gözden geçirilmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Tolman'ın bilişsel teorisi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
10. Hafta - Teorik
Yapılandırmacı öğrenme, Vygotsky'nin sosyokültürel teorisi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
11. Hafta - Teorik
Öğretim modelleri, tam öğrenme
11. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
12. Hafta - Teorik
Gelişim ve öğrenme, Piaget'in bilişsel gelişim teorisi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
13. Hafta - Teorik
Bruner'in bilişsel gelişim teorisi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
14. Hafta - Teorik
Öğrenme ve sinirbilim
14. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
15. Hafta - Teorik
Motivayon, içsel ve dışsal motivasyon, öz düzenleme
16. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların gözden geçirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ödev22310
Dönem Ödevi1235
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
4
3
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
5
5
3
4
4
4
OÇ-3
4
5
5
5
5
5
3
4
3
OÇ-4
5
5
5
5
5
4
3
4
3
OÇ-5
4
4
4
5
5
5
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu