Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hizmet İçi Eğitim Programları
Ders Kodu: EPÖ548
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Eğitim faaliyetleriyle bireyde istenilen davranış değişikliklerini gerçekleştirme amaçlanmaktadır. İstenilen davranışları bireye kazandırmak ve istenmeyen davranışların oluşmasını önlemek için de, eğitim-öğretimle ilgili faaliyetleri rastgelelikten, gelişigüzellikten kurtarıp önceden tasarlanmış olarak kontrol edilebilir biçimde, belli bir plana göre gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin önemli bir şartı, iyi bir eğitim programı geliştirmektir.Bu dersin sonunda öğrenci; Hizmet içi eğitimle ilgili kavramları açıklayabilecek, Hizmet içi Eğitim Programının öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, Hizmet içi Eğitimde program geliştirmenin ilkelerini kavrayabilecek, Hizmet içi eğitim program tasarısı hazırlayabilecektir.

Özet İçerik

Eğitim programı, eğitim-öğretimle ilgili bütün faaliyetleri kılavuzlar. Çünkü program, kime, ne, niçin, nasıl öğretilecek/kazandırılacak ve ne kadar öğretildi/kazandırıldı, sorularının cevaplarına bünyesinde yer veren bir bütündür.Temel kavramlar, ihtiyaç analizi yapabilme, hizmet içi eğitim programı geliştirme, hizmet içi eğitim programını değerlendirebilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ELİTOK KESİCİ
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitim ve öğretimde yeni yönelimleri kavrayabilme (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.)
2.Program geliştirme sürecini kavrayabilme (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma)
3.Öğretim ilkelerini kavrayabilme
4.Planlı çalışmanın önemi ve yararlarını kavrayabilme
5.Öğretimi planlayabilme (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri)
6.Öğretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilme
7.Öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama süreci ile ilişkilendirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
2.Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Human characteristics and school learning). Çev. D. A. Özçelik). Ankara:Milli Eğitim Basımevi.
3.Lowe, John (1985) Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış (Çeviren Turhan Oğuzkan) Ankara : Unesco Türkiye Milli Komisyonu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hizmet içi Eğitimde program planlama ve temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Hizmet içi Eğitimde program geliştirmenin planlanması, ihtiyaç analizi
3. Hafta - Teorik
Hedeflerin belirlenmesi
4. Hafta - Teorik
Hedeflerin yazılması
5. Hafta - Teorik
İçerik, Belirtke tablosu ve Ünite analizi
6. Hafta - Teorik
İçerik, Belirtke tablosu ve Ünite analizi
7. Hafta - Teorik
Öğrenme yaşantıları
8. Hafta - Teorik
Öğretme durumları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Öğretme durumları
11. Hafta - Teorik
Sınama durumlarını düzenleme
12. Hafta - Teorik
Programın uygulanması
13. Hafta - Teorik
Programın uygulanması
14. Hafta - Teorik
Programın uygulanması
15. Hafta - Teorik
Programın değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev62648
Dönem Ödevi1538
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1527
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
OÇ-2
4
5
5
4
5
5
4
4
4
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
OÇ-4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
5
4
4
4
4
4
4
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu