Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eleştirel Pedagoji
Ders Kodu: EPÖ560
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; eleştirel düşünmeyi kullanarak, günümüzde kapitalist politikaların eğitime yansımalarını analiz edebilecektir.

Özet İçerik

Geleneksel eğitim anlayışı ve eleştirisi, Paulo Freire ve eleştirel pedagoji, Ivan Illich ve okulsuz toplum, Sudbury Vadisi Okulu, Demokratik Değerler Okulu, hümanist eğitim, Milli eğitim politikaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitim sisteminde neoliberal politikaların etkilerini saptayabilme
2.Eğitim politikalarını irdeleyebilme
3.Eğitim politikalarının sonuçlarına yönelik çözümler üretebilme
4.Eğitimin metalaştırılması sürecini kavrayabilme
5.Okullarda yaşanan sorunlara eleştirel bakış açısıyla yaklaşabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.McLaren, P. (2011) Eleştirel Pedagojiye Giriş. Çev. Eryaman, M. Y. ve Arslan, E. Ankara: ANI Yayıncılık.
2.Yıldırım, A. (2011). Eleştirel Pedagoji (Ivan Illich ve Paulo Freire'in Eğitim Anlayışı Üzerine). Ankara: Anı Yayıncılık.
3. Giroux, H. A. (2007) Eleştirel Pedagoji ve Neoliberalizm. Çev. Baysal, B. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık
4.Apple, M. W. (1995) Eğitim ve İktidar. Çev. Bulut, E. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eleştirel Pedagojiye Giris
2. Hafta - Teorik
Geleneksel eğitim anlayışı ve eleştirisi
3. Hafta - Teorik
Paulo Freire ve eleştirel pedagoji
4. Hafta - Teorik
Eleştirel Pedagojinin dayandığı farklı teorik temeller ve kavramlar
5. Hafta - Teorik
Ivan Illich ve okulsuz toplum
6. Hafta - Teorik
Neoliberalizm
7. Hafta - Teorik
Eleştirel Pedagojinin demokratik topluma katkıları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sudbury Vadisi Okulu
10. Hafta - Teorik
Demokratik Değerler Okulu
11. Hafta - Teorik
Hümanist eğitim
12. Hafta - Teorik
Hümanist eğitim
13. Hafta - Teorik
Milli eğitim politikaları
14. Hafta - Teorik
Milli eğitim politikaları
15. Hafta - Teorik
Kitap incelemesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev43428
Okuma42424
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
5
5
5
OÇ-2
5
5
4
5
5
4
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
5
5
5
4
4
4
OÇ-4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu