Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Ders Kodu: EPÖ562
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bilim tarihi ve bilim felsefesi kavramlarını tanıma, bilim ile felsefe arasındaki ilişkiyi kavrama, tarihsel gelişimlerini eleştirel açıdan inceleme ve bu disiplinlere ilişkin bir bakış açısı geliştirme amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bilim tarihi ve bilim felsefesi kavramları, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, Antik Yunanda Bilim ve Felsefe, Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe, İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe, Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe, Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında Bilim Felsefesi, empirik-mekanik-matematiksel yeni bilme tarzı, yeni kozmoloji ve fizik biliminin bilim ve felsefede neden olduğu dönüşümler, çağdaş bilim ve felsefe anlayışları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Bilim tarihi ve bilim felsefesi kavramlarını anlayabilme
2.Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
3.Bilim ve felsefede meydana gelen dönüşümleri irdeleyebilme
4.Bilim ve felsefeye yönelik bakış açısı geliştirebilme
5.Çağdaş bilim ve felsefe anlayışlarını açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Clifford D. Conner Halkın Bilim Tarihi, Ankara: Tübitak, 2010.
2.Thomas S. Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı, İstanbul: Kırmızı, 2008.
3.Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim tarihi ve bilim felsefesi kavramları
2. Hafta - Teorik
Bilim ve felsefe arasındaki ilişki
3. Hafta - Teorik
Antik Yunanda Bilim ve Felsefe
4. Hafta - Teorik
Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe
5. Hafta - Teorik
İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe
6. Hafta - Teorik
Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe
7. Hafta - Teorik
Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında Bilim Felsefesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Empirik-mekanik-matematiksel yeni bilme tarzı
10. Hafta - Teorik
Yeni kozmoloji ve fizik biliminin felsefe ve bilimde neden olduğu dönüşümler
11. Hafta - Teorik
Çağdaş bilim ve felsefe anlayışları
12. Hafta - Teorik
Çağdaş bilim ve felsefe anlayışları
13. Hafta - Teorik
Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend
14. Hafta - Teorik
Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev42424
Okuma52535
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
5
5
4
4
4
4
5
5
OÇ-3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu