Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Değerler Eğitimi
Ders Kodu: EPÖ563
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Hem akademik açıdan başarılı ve hem de temel değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesidir.

Özet İçerik

Bireyin kendine özgü yapısı, insanın kendisine, çevresindekilere, genel olarak topluma karşı tavırlarını belirleyen karakter ve değerleri, değerler eğitimi bilgisi, değerler eğitiminin bireysel ve toplumsal gelişime katkısı, tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi, programlarda değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Değerler eğitiminin kişisel gelişimine katkısının farkına varabilme
2.Değerler eğitimine ilişkin yapılmış çalışmaları inceleyebilme
3.Değerler eğitiminin tarihsel gelişimini kavrayabilme
4.Değerler eğitiminde aile, okul ve akranların rolünü açıklayabilme
5.Programlarda değerler eğitimiyle ilgili konuları ayırt edebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bridge, B. (2003). Siz olsaydınız ne yapardınız?/Etnik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları
2.Çağlayan, A. (2005). Ahlak pusulası=ahlak ve değerler eğitimi. İstanbul: Dem Değerler Eğitimi Merkezi
3.Dilmon, B. (2002). İnsana değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri
2. Hafta - Teorik
Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
3. Hafta - Teorik
Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
4. Hafta - Teorik
Programlarda değerler eğitimine ilişkin yer alan konuların incelenmesi
5. Hafta - Teorik
Programlarda değerler eğitimine ilişkin yer alan konuların incelenmesi
6. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
7. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Değerleri eğitiminde ailenin rolü
10. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde akranların rolü
11. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde okulun rolü
12. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde kitle iletişim araçlarının rolü
13. Hafta - Teorik
Değerler eğitimine ilişkin uygulama örnekleri
14. Hafta - Teorik
Değerler eğitimine ilişkin uygulama örnekleri
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev42424
Okuma52535
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
5
5
4
5
5
5
4
5
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
5
5
4
OÇ-4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu