Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Program Değerlendirme
Ders Kodu: EPÖ502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, kuramsal temeller, eğitim programlarının değerlendirilmesinde araştırma problemleri, program değerlendirme yaklaşımları, ürüne ve erişiye bakarak program değerlendirme, programın öğelerine dönük değerlendirme, program değerlendirmede kullanılan veri türleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliğinin sağlanması, program değerlendirmede verilerin analizi ve yorumu konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, kuramsal temeller, eğitim programlarının değerlendirilmesinde araştırma problemleri, program değerlendirme yaklaşımları, ürüne ve erişiye bakarak program değerlendirme, programın öğelerine dönük değerlendirme, program değerlendirmede kullanılan veri türleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliğinin sağlanması, program değerlendirmede verilerin analizi ve yorumu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Öğrenme Çıktıları
1.Program değerlendirme ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2.Program geliştirme ve program değerlendirme ilişkisini kavrayabilme
3.Belli başlı program değerlendirme türlerini karşılaştırabilme
4.Belli başlı program değerlendirme yaklaşımlarını analiz edebilme
5.Bir eğitim programının değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri planlayabilme
6.Bir program değerlendirme çalışmasını dikkat edilmesi gereken kriterler açısından eleştirebilme
7.Bir program değerlendirme çalışmasında toplanan verileri analiz edebilme
8.Türkiye’de ve Dünya’da program değerlendirme çalışmalarının gelişimini değerlendirebilme
9.Program değerlendirme alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü izleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
2.Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara. 2002
3.Bloom, Benjamin. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
4.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
5.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
6.Demirel, Özcan, S. Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
7.Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
8.Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
9.Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
10.Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
11.Bloom, B. S., Madaus, G. F., and J. T. Hastings. (1981). Evaluation to Improve Learning. New York: R.R. Donnelley & Sons Company.
12.Bloom, B.S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill W. H. and D. R. Krathwohl. (1972). Taxonomy of Educational Objectives. N.Y.: David McKay Comp.
13.Ornstein, A.C. and F.B. Hunkins. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall
14.Romiszowski, A.J. (1981). Designing Instructional Systems. New York: Nichols Publishing Company.
15.Saylor, J.G., Alexander, W. M. and A.J. Lewis. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. 4th edition. NY: Holt, Rinehart&Winston.
16.Weis, L., Cornbleth, C., Zeinchner, K. M., Apple M. W.(1990). Curriculum for Tommorrow’s Schools. N.Y.: GSE Publications
17.Worthen, Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice. Charles A. Jones Publishing Company. Ohio
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
2. Hafta - Teorik
Eğitimde program değerlendirmenin kuramsal temelleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ornstein, A.C. and F.B. Hunkins. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall
3. Hafta - Teorik
Program değerlendirme ile program geliştirme ilişkisi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
4. Hafta - Teorik
Ülkemizde program değerlendirmenin tarihi gelişimi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
5. Hafta - Teorik
Araştırma disiplini olarak değerlendirme
5. Hafta - Ön Hazırlık
Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
6. Hafta - Teorik
Değerlendirme türleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
7. Hafta - Teorik
Program değerlendirme modelleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ornstein, A.C. and F.B. Hunkins. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Program değerlendirmesine ilişkin yaklaşımlar
9. Hafta - Ön Hazırlık
Worthen, Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice. Charles A. Jones Publishing Company. Ohio
10. Hafta - Teorik
Eğitim programlarının değerlendirilmesinde araştırma problemleri
10. Hafta - Ön Hazırlık
Bloom, B. S., Madaus, G. F., and J. T. Hastings. (1981). Evaluation to Improve Learning. New York: R.R. Donnelley & Sons Company.
11. Hafta - Teorik
Program değerlendirmede çalışma planı çerçevesinin oluşturulması
11. Hafta - Ön Hazırlık
Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
12. Hafta - Teorik
Program değerlendirme çalışma planının oluşturulmasında göz önünde tutulacak etkenler
12. Hafta - Ön Hazırlık
Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
13. Hafta - Teorik
Program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama ve verilerin analizi ve yorumu
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ornstein, A.C. and F.B. Hunkins. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall
14. Hafta - Teorik
Program değerlendirmenin geleceğine ilişkin yorumlar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Weis, L., Cornbleth, C., Zeinchner, K. M., Apple M. W.(1990). Curriculum for Tommorrow’s Schools. N.Y.: GSE Publications
15. Hafta - Teorik
Programa süreklilik kazandırılması
15. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Kısa Sınav (Quiz)7%20
Proje1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Proje1358
Okuma43220
Kısa Sınav21410
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
4
3
4
4
4
4
3
OÇ-2
4
5
4
3
3
4
4
3
3
OÇ-3
4
5
4
3
3
4
4
3
3
OÇ-4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
OÇ-5
4
4
4
5
4
4
4
3
4
OÇ-6
4
3
4
5
4
4
4
4
4
OÇ-7
4
3
3
5
4
4
4
4
4
OÇ-8
4
4
3
5
5
4
4
3
3
OÇ-9
4
4
3
3
4
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu