Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uygulamalı Eğitim İstatistiği
Ders Kodu: EPÖ503
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İstatistik kavramlarını kavrar 2) Değişken türlerine göre analizler yapar

Özet İçerik

Ders, temel istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal bilimlerde yararlanılan parametik ve nonparametrik istatistik tekniklerin kullanılmasını içermektedir. Bu teknikler uygulamalı olarak bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı öğretilmektedir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özge BIKMAZ BİLGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel araştırma problemlerine uygun istatistik yöntemlerini seçebilme
2.Seçilen istatistiksel tekniği doğru şekilde kullanabilme
3.SPSS programını kullanabilme
4.Analizlerin tablolarını yorumlayabilme
5.Farklı araştırmalardaki istatistikleri değerlendirebilme
6.Veriler üzerinde farklı istatistik teknikleri kullanmaya istekli olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.
2.Williams, F. (1992). Reasoning with Statistics.Fort Worth: harcourt Brace Javanovich College Publishers.
3.Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: PegemA Yayınları.
4.Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (2. Baskı). Asil Yayın Dağıtım.
5.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
6.Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Nobel.
7.Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Pearson Education
8.Whittaker, J. (2009). Graphical models in applied multivariate statistics. Wiley Publishing.
9.Grimm, L. G., & Yarnold, P. R. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. American Psychological Association.
10.Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Nobel Yayın Dağıtım.
11.Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık.
12.Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: Öntest sontest kontrol gruplu desen ve veri analizi. Pegem Yayınları, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dönem planının yeniden yapılandırılması
2. Hafta - Teorik
Merkezi eğitim ölçüleri, normallik, basıklık, çarpıklık
2. Hafta - Uygulama
"Merkezi eğitim ölçüleri, normallik, basıklık, çarpıklık" kavramlarını bilgisayar paket programları üzerinde çalışma
2. Hafta - Ön Hazırlık
"Merkezi eğitim ölçüleri, normallik, basıklık, çarpıklık" hakkında okuma
3. Hafta - Teorik
Başarı testi geliştirme
3. Hafta - Ön Hazırlık
Başarı testi hakkında okuma
4. Hafta - Teorik
Başarı testi geliştirme
4. Hafta - Uygulama
Herhangi bir konu üzerine başarı testi geliştirme
5. Hafta - Teorik
Başarı testi geliştirme
5. Hafta - Uygulama
Herhangi bir konu üzerine başarı testi geliştirme
6. Hafta - Teorik
Ölçekler ve ölçek geliştirme
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ölçek ve ölçek geliştirme hakkında okuma
8. Hafta - Teorik
Ölçekler ve ölçek geliştirme
8. Hafta - Uygulama
Ölçek ve ölçek geliştirme çalışması
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
10. Hafta - Teorik
T-testi
10. Hafta - Uygulama
Bilgisayar paket programlarında T-test çalışması
10. Hafta - Ön Hazırlık
T-test hakkında okuma
11. Hafta - Uygulama
Bilgisayar paket programlarında ANOVA çalışması
11. Hafta - Ön Hazırlık
ANOVA hakkında okuma
12. Hafta - Teorik
Regresyon analizi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Regresyon analizi hakkında okuma
13. Hafta - Teorik
Regresyon analizi
13. Hafta - Uygulama
Bilgisayar paket programlarında regresyon analizi çalışması
14. Hafta - Teorik
Non-parametric tests
14. Hafta - Ön Hazırlık
Non-parametrik testler hakkında okuma
15. Hafta - Teorik
Non-parametric testler
15. Hafta - Uygulama
Bilgisayar paket programlarında non-parametrik test çalışması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Uygulama8%10
Ödev7%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Uygulamalı Ders140228
Ödev33112
Okuma30515
Ara Sınav115217
Dönem Sonu Sınavı125227
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
3
5
4
4
4
5
5
OÇ-2
4
5
5
5
4
4
4
4
4
OÇ-3
3
5
5
4
4
3
3
4
4
OÇ-4
4
3
5
5
5
4
5
5
5
OÇ-5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
OÇ-6
5
5
5
5
5
4
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu