Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu: EPÖ505
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların bilgisi Bilmisel araştırma yöntem ve ilkelerine uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilmek Bir araştırmayı bilimsel ölçütlere göre değerlendirebilmek Bilimsel araştırma yayın etiğine uyma

Özet İçerik

Araştırmada temel kavramlar, bilim-araştırma ilişkisi, araştırmaların sınıflandırılması, araştırma modelleri, araştırma yönteminin temel süreçleri, problem ve amaç, yöntem, araştırma modeli, örnekleme ve bilgi toplama teknikleri, temel istatistik teknikler, verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi, bulgular ve yorum, özet, yargı ve öneriler, bilimsel tutum ve davranışların geliştirilmesi, bilimsel araştırma yayın etiği, araştırma öneri ve raporu yazma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları bilme
2.Bilimsel yöntemin aşamalarını tanıyabilme
3.Bilimsel araştırma etik kuralları tanıyabilme
4.Bilimsel yaklaşımın niteliklerini tanımlayabilme
5.Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerine uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilme
6.Bir araştırmayı bilimsel ölçütlere göre değerlendirebilme
7.Araştırma ve araştırma planlarında bilimsel tutum ve davranış geliştirebilme
8.Bilimsel araştırma ve etik yayın ilkelerine uygun bir araştırma önerisini raporlaştırabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
2.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
3.Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama(11. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4.Yıldırım, C. (2007). Bilim Felsefesi (11. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
5.Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Anı Yayıncılık.
6.Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel Yayın Dağıtım.
7.Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Pegem Yayınevi, Ankara.
8.Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. New Age International.
9.Cassell, C., & Symon, G. (Eds.). (2004). Essential guide to qualitative methods in organizational research. Sage.
10.Corbetta, P. (2003). Social research: Theory, methods and techniques. Sage.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanakları, bilim, bilimsel yöntem, etik, yayın etiği
2. Hafta - Teorik
Araştırma nasıl yapılır? Yapılan araştırmayı bilimsel yayın etiğine uygun raporlaştırma
2. Hafta - Ön Hazırlık
"Araştırma nasıl yapılır?" hakkında okuma
3. Hafta - Teorik
Etik kurallar çerçevesinde araştırma eğitimi ve kaynakça yazımı ve atıfların gösterimi
3. Hafta - Uygulama
Atıf gösterme ve kaynakça hazırlama
3. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma eğitimi ve kaynakça yazımı ve atıfların gösterimi hakkında okuma
4. Hafta - Teorik
Problem belirleme ve problem cümlesi yazımı
4. Hafta - Uygulama
Problem cümlesi yazımı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Problem ve problem cümlesi yazımı hakkında okuma
5. Hafta - Teorik
Amaç, Önem, Varsayım, Sınırlılıklar, Tanımlar
5. Hafta - Uygulama
"Amaç, Önem, Varsayım, Sınırlılıklar, Tanımlar" bölümünü yazma
5. Hafta - Ön Hazırlık
"Amaç, Önem, Varsayım, Sınırlılıklar, Tanımlar" belirleme ve yazımı hakkında okuma
6. Hafta - Teorik
Yöntem- Araştırma Modeli
6. Hafta - Ön Hazırlık
Yöntem- Araştırma Modeli belirleme ve yazımı hakkında okuma
7. Hafta - Teorik
Yöntem- Araştırma Modeli
7. Hafta - Uygulama
Yöntem-araştırma modeli belirleme ve yazımı
8. Hafta - Ön Hazırlık
İşlenen konuların tekrarı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Evren ve Örneklem
9. Hafta - Uygulama
Evren ve örneklem belirleme ve yazma
9. Hafta - Ön Hazırlık
Evren ve örneklem hakkında okuma
10. Hafta - Teorik
Veriler ve Toplanması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Veriler ve toplanması hakkında okuma
11. Hafta - Teorik
Ölçme ve Ölçek Türleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ölçme ve Ölçek Türleri hakkında okuma
12. Hafta - Teorik
Gözlem, Görüşme, Yazışma, Belgesel Tarama
12. Hafta - Ön Hazırlık
Gözlem, Görüşme, Yazışma, Belgesel Tarama hakkında okuma
13. Hafta - Teorik
Bulgular ve Yorum
13. Hafta - Ön Hazırlık
Bulgular ve Yorum hakkında okuma
14. Hafta - Teorik
Özet, Yargı ve Öneriler
14. Hafta - Ön Hazırlık
Özet, yargı ve öneriler hakkında okuma
15. Hafta - Teorik
Dönemin değerlendirmesi
16. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların tekrarı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Derse Katılım (Performans)7%10
Ödev7%10
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Uygulamalı Ders143270
Dönem Ödevi1112
Okuma2204
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
4
5
4
4
5
5
5
OÇ-2
4
4
3
5
3
4
4
3
4
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
4
4
OÇ-4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
OÇ-5
5
5
5
3
3
4
5
4
4
OÇ-6
5
5
5
3
4
4
5
5
3
OÇ-7
5
5
5
5
5
5
5
4
5
OÇ-8
5
5
5
3
3
4
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu