Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Program Geliştirme
Ders Kodu: EPÖ501
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Eğitimde program geliştirmeye ilişkin temel kavramların kavranması, program geliştirmenin temellerinin kavranması, bir program tasarısı için ihtiyaç analizi yapabilmek, program geliştirme sürecinde uygun desen ve modelleri seçebilmek, bir program tasarısı hazırlayabilme ve değerlendirebilme.

Özet İçerik

Eğitimde program geliştirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, eğitimde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama süreçleri, programın denenmesi, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Öğrenme Çıktıları
1.Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar bilgisi
2.Program geliştirmenin diğer bilimlerle olan ilişkisini açıklayabilme
3.Program geliştirmenin öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme
4.Belli başlı program geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırabilme
5.Belli başlı program geliştirme modellerini analiz edebilme
6.Bir eğitim programının geliştirilmesi ile ilgili işlemleri planlayabilme
7.Bir eğitim programı ile ilgili ihtiyaç analizi yapabilme
8.Okulöncesi, ilk, orta ya da yükseköğretim düzeyinde bir program tasarısı hazırlayabilme
9.Geliştirilen /Hazırlanan program tasarısını uygulayabilme
10.Geliştirilen /Hazırlanan program tasarısına süreklilik kazandırılmasına ilişkin öğeleri analiz edebilme
11.Uygulamada karşılaşılan program geliştirme sorunlarını tanımlayabilme
12.Program geliştirme ile öğretim alanındaki yeni yaklaşımlar arasındaki ilişkileri tanımlayabilme
13.Bir eğitim programını belli ölçütler açısından eleştirebilme
14.Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü izlemeye istekli olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
2.Bilen, Mürüvvet (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara.
3.Bloom, Benjamin. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
4.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
5.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
6.Demirel, Özcan, S. Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
7.Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
8.Erden, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2000.
9.Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
10.Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
11.Bloom, B. S., Madaus, G. F., and J. T. Hastings. (1981). Evaluation to Improve Learning. New York: R.R. Donnelley & Sons Company.
12.Bloom, B.S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill W. H. and D. R. Krathwohl. (1972). Taxonomy of Educational Objectives. N.Y.: David McKay Comp.
13.Ornstein, A.C. and F.B. Hunkins. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall
14.Romiszowski, A.J. (1981). Designing Instructional Systems. New York: Nichols Publishing Company.
15.Saylor, J.G., Alexander, W. M. and A.J. Lewis. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. 4th edition. NY: Holt, Rinehart&Winston.
16.Weis, L., Cornbleth, C., Zeinchner, K. M., Apple M. W.(1990). Curriculum for Tommorrow’s Schools. N.Y.: GSE Publications
17.Worthen, Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice. Charles A. Jones Publishing Company. Ohio
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş ve dönem planın yeniden yapılandırılması
2. Hafta - Teorik
Temel kavramlar, eğitim sisteminin özellikleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Eğitimin temel kavramları ve eğitim sisteminin özellikleri hakkında sunum hazırlama
3. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Tarihi Temeller)
3. Hafta - Ön Hazırlık
Program geliştirmenin kuramsal temelleri (Tarihi Temeller) hakkında sunum hazırlama
4. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Felsefi Temeller)
4. Hafta - Ön Hazırlık
Program geliştirmenin kuramsal temelleri (felsefi temeller) hakkında sunum hazırlama
5. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Psikolojik Temeller)
5. Hafta - Ön Hazırlık
Program geliştirmenin kuramsal temelleri (psikolojik temeller) hakkında sunum hazırlama
6. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Kültürel Temeller)
6. Hafta - Ön Hazırlık
Program geliştirmenin kuramsal temelleri (kültürel temeller) hakkında sunum hazırlama
7. Hafta - Teorik
Eğitim Programı Tasarımları; Program Geliştirme Modelleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Eğitim programları tasarımları ve program geliştirme modelleri hakkında araştırma yapma
8. Hafta - Ön Hazırlık
İşlenen konuların gözden geçirilmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
İhtiyaç Analizi ve Değerlendirilmesi
9. Hafta - Uygulama
Bir eğitim sorunu ile ilgili ihtiyaç analizi ve değerlendirmesi yapma
9. Hafta - Ön Hazırlık
İhtiyaç analizi ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı hakkında bir sunum hazırlama
10. Hafta - Teorik
Hedefler ve Sınıflandırılması; Hedef-Davranışların Yazılması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Hedefler ve sınıflandırılması ve hedef-davranışların yazılması hakkında okuma
11. Hafta - Teorik
Hedef-Davranışların Yazılması
11. Hafta - Uygulama
Herhangi bir ders hakkında hedef davranış yazma
12. Hafta - Teorik
İçerik Analizi ve Düzenlenmesi
12. Hafta - Uygulama
Herhangi bir ders hakkında içerik analizi yapma ve içeriği tekrar düzenleme
12. Hafta - Ön Hazırlık
İçerik analizi ve düzenlenmesi hakkında okuma
13. Hafta - Teorik
Eğitim Durumlarını Düzenleme
13. Hafta - Uygulama
Herhangi bir ders hakkında eğitim durumunu düzenleme
13. Hafta - Ön Hazırlık
Eğitim durumları ve eğitim durumlarının düzenlemesi hakkında okuma
14. Hafta - Teorik
Sınama Durumlarını Düzenleme
14. Hafta - Uygulama
Herhangi bir ders için eğitim kazanımlarını ölçecek testler hazırlama
14. Hafta - Ön Hazırlık
Sınama durumlarını düzenleme hakkında okuma
15. Hafta - Teorik
Programın Denenmesi ve Uygulanması; Programa Süreklilik Kazandırılması
15. Hafta - Uygulama
Programı bir sınıfta uygulama
15. Hafta - Ön Hazırlık
Uygulama yapılacak sınıfı belirleme ve gerekli izinleri alma
16. Hafta - Ön Hazırlık
İşlenen konuların gözden geçirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Derse Katılım (Performans)14%10
Ödev7%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev73128
Okuma73128
Bireysel Çalışma1101
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
4
5
4
4
5
5
OÇ-2
4
5
5
5
4
4
5
4
4
OÇ-3
4
5
4
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
OÇ-6
4
4
5
4
4
5
5
5
4
OÇ-7
5
5
5
5
4
5
4
4
4
OÇ-8
5
5
4
5
5
4
4
4
4
OÇ-9
5
5
5
5
4
4
5
4
5
OÇ-10
5
4
5
4
5
4
4
5
5
OÇ-11
4
4
5
5
4
4
4
4
5
OÇ-12
5
5
5
4
4
5
5
5
5
OÇ-13
5
5
4
5
4
5
4
4
5
OÇ-14
4
5
4
4
5
5
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu