Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Düşünme Eğitimi
Ders Kodu: EPÖ510
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı farklı alanlardan eğitimcilere eleştirel, yaratıcı, yansııtıcı düşünme vb. düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceği çerçevesinde eğitimi daha çağdaş ve geniş bir vizyon çerçevesinde değerlendirmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Öğrenci ufkunu geliştirmeye yönelik düşünme becerileri, düşünme öğretiminde çağdaş yönelimler; düşünme kavramı, düşünmeye duyulan gereksinim, düşünmenin boyutları; bilişsel farkındalık; yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme; mikro ve makro düşünme beceri ve süreçleri; düşünme eğitiminde yeni yaklaşımlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Beste DİNÇER
Öğrenme Çıktıları
1.Düşünme, sorgulama, tartışma, sonuca ulaşma, çıkarsama yapma, risk alma ve fikirlerini açıklayabilme becerilerini kazanabilme
2.Düşünme yollarının farkına varabilme
3.Eleştirel düşünme becerisi kazanabilme
4.Farklı düşüncelere saygı duyabilme
5.Düşünürken milli ve manevi değerleri göz önünde bulundurabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
2.Dewey, J. (1916). Democracy and education . New York: Macmillan. 
3.Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences . New York: Basic Books 
4.Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci (3. baskı). Ankara: Nobel yayınları
5.Demirel, Ö. (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. baskı). Ankara: PegemA
6.Karadeniz, A. (2006). Liselerde eleştirel düşünme eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilim-leri Enstitüsü, Ankara.
7.Ülger, M. (2012). Düşünme eğitimi dersi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 146, 67-72.
8.Mutlu, E., & Aktan, E. (2011). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4).
9.Korkmaz, Ö., & Yeşİl, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2).
10.Ekinci, Ö., & Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2).
11.Çetingöz, D. (2002). Okul öncesi eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Unpublished master thesis. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Düşünme eğitiminde farklı bakış açıları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
2. Hafta - Teorik
Düşünme eğitimi becerilerini tanıma
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
3. Hafta - Teorik
Düşünme eğitiminin sosyal ve duygusal yönleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
4. Hafta - Teorik
Düşünme eğitiminde işbirlikli çalışmalar
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
5. Hafta - Teorik
Geniş ve derin düşünme becerileri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
6. Hafta - Teorik
Organizasyon ve yararlı düşünme alışkanlıkları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
7. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların gözden geçirilmesi
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
8. Hafta - Teorik
Düşünme üzerine düşünme
8. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
9. Hafta - Teorik
Empati kurma,risk alma
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
10. Hafta - Teorik
Eleştirel Düşünme
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
11. Hafta - Teorik
Düşünceleri sınıfla paylaşma ve tartışma
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
12. Hafta - Teorik
Problem Çözme Becerileri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
13. Hafta - Teorik
Sorgulama Becerileri
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
14. Hafta - Teorik
Yansıtıcı düşünebilme
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konuyla ilgili araştırma yapıp sunum hazırlama
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders hakkında bir rapor hazırlama
16. Hafta - Teorik
Yıl Sonu Sınavı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların gözden geçirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Ödev1%20
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev8018
Proje1088
Okuma33215
Ara Sınav115217
Dönem Sonu Sınavı115318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
3
4
4
4
5
3
OÇ-2
5
5
4
3
5
3
4
5
5
OÇ-3
4
4
5
4
5
3
5
4
5
OÇ-4
5
4
5
5
3
4
3
5
5
OÇ-5
5
4
5
5
5
4
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu