Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Drama II
Ders Kodu: EPÖ512
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; ilköğretim birinci ve ikinci kademede, öğretim programından seçecekleri uygun içerik birimleri temelinde eğitimde drama yöntemine dayalı ders planı yapabileceklerdir.

Özet İçerik

Eğitimde drama ve öğretim programı arasındaki ilişkiyi işlevsel örneklerle açıklayabilme. Eğitimde drama alanında kullanılan temel teknikleri kavrayabilme. Öğretim programlarına uygun doğaçlama kurgusu yapabilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Drama, diğer gösteri ve plastik sanatlarla ilişkisini tanımlar.
2.Drama öğretmeni ve liderinin niteliklerini ifade eder.
3.Dramada kullanılan özel teknikleri kullanarak drama etkinliklerini yapılandırır.
4.Drama ile ilgili temel kavramları bilir.
5.Drama ile ilgili araştırmalara gönüllü olarak katılma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şener, S. (1993). Oyundan Düşünceye, Gündoğan Yayınları, Ankara
2.McCaslin, N. (1999). Creative Drama and Beyond, Longman
3.Bloomfield, A., Childs, J. (2000), Teaching Integrated Arts in the Primary School, David Fulton publishers, London
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin genel ilkeleri, önemi, önerilen kaynakların duyurulması, öğrencilerin hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeden haberdar edilmesi, öğrenci ve yürütücünün rollerinin açıklanması
2. Hafta - Teorik
Dram sanatının kökeni ve eğitimde drama kavramı Eğitimde dramanın Türkiye’de ve Dünya’daki tarihçesi
3. Hafta - Teorik
Dramaya katılabilmek için gerekli olan beceriler
4. Hafta - Teorik
Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri
5. Hafta - Teorik
Dramada özel teknikler
6. Hafta - Teorik
Drama uygulamalarının değerlendirilmesi
7. Hafta - Teorik
Bir sanat formu ve eğitimde drama tekniği olarak doğaçlama
8. Hafta - Teorik
Eğitimde drama ve öğrenme-öğretme ilişkisi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
arasınav
10. Hafta - Teorik
Kukla ve maske: Sanat formu olarak ve Eğitimde Dramada Kullanımı: Sosyal bilgiler öğretimine yönelik örnekler
11. Hafta - Teorik
Bir drama dersini yapılandırma: Örnek ders planlarının incelenmesi
12. Hafta - Teorik
eğitimde drama uygulamalarının tasarlanması
13. Hafta - Teorik
eğitimde drama uygulamalarının tasarlanması
14. Hafta - Teorik
Drama alanında yapılan yerli çalışmaların incelenmesi
15. Hafta - Teorik
genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142484
Ödev1235
Proje1235
Okuma42320
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
4
5
5
4
5
5
5
OÇ-2
4
5
5
4
4
4
4
4
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu