Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Nitel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu: EPÖ516
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; bilimsel bir araştırmayı nitel araştırma tekniklerine uygun biçimde tasarlamayı, yürütmeyi, sonuçlandırmayı, raporlaştırmayı ve sunmayı gerçekleştirebileceklerdir.

Özet İçerik

Sosyal bilimlerde paradigmanın dönüşümü Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması Nitel araştırma desenleri: Etnografi, fenomenoloji, örnek olay çalışması, aksiyon araştırması, grounded teori. Nitel veri toplama teknikleri: Görüşme, gözlem, doküman analizi Etik önlemler Geçerlik ve güvenirliği sağlama yolları Nitel veri analizi türleri Nitel desende araştırmaları yayınlayan hakemli dergilerin ve makalelerin incelenmesi Araştırma tasarımı, öneri hazırlama, gerçekleştirme, raporlaştırma ve sunma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ruken AKAR VURAL
Öğrenme Çıktıları
1.Nitel araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
2.Araştırma geleneğindeki değişimi pozitivizm ve post pozitivist paradigmalar açısından yorumlayabilme.
3.Bilimsel paradigmalardaki değişim ile araştırma geleneğindeki dönüşümü açıklayabilme.
4.Bilimsel araştırma geleneği içinde nitel araştırmanın yerini ve önemini kavrayabilme.
5.Nitel ve nicel araştırma tekniklerini belirli ölçütlere göre karşılaştırabilme.
6.Nitel araştırma desenlerinin özelliklerini açıklayabilme.
7.Nitel araştırma süreçlerinde araştırmacının rolünü tartışabilme
8.Nitel araştırmada örneklem seçme türleri ve ilkelerini kavrayabilme.
9.Nitel araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
10.Nitel bir araştırmada alınması gereken etik önlemleri sıralayabilme.
11.Nitel araştırma tekniklerini uygun bir örneklem üzerinde uygulayabilme.
12.Nitel araştırmada kullanılan araçların geçerlik ve güvenirliğini sağlama yollarını kavrayabilme.
13.Nitel veri analizini gerçekleştirebilme
14.Nitel desende gerçekleştirdiği bir araştırmayı raporlaştırabilme
15.Nitel araştırma deseninde yapılmış çalışmaları okumaktan zevk alma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Campoy, R. (2005). Case Study Analysis in the Classroom, Sage Publications.
2.Flick, U. (2002). An Introduction to Qualitative Research, Cromwell Pres Limited.
3.Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. State University of New York Press.
4.Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam.
5.Maxwell, A. J. (1996). Qualitative Research Design, Sage Publications.
6.May, T. (2002). Qualitative Research in Action, Sage Publications.
7.Silverman, D. (1993). Interpreting Qualitative Data, Sage Publication.
8.Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
9.Weinberg, D. (2002). Qualitative Research Methods, Blackwell Publications Ltd.
10.Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
11.Saillard, E. K. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri: sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? nitel mi?. Anı Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş: Dersin genel ilkeleri, önemi, öğrencilerin hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeden haberdar edilmesi, öğrenci ve yürütücünün rollerinin açıklanması
1. Hafta - Ön Hazırlık
Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. State University of ew York Press.
2. Hafta - Teorik
Nitel ve nicel araştırma paradigmasının tarihsel kökeni
2. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
3. Hafta - Teorik
Nitel araştırma yaklaşımı: özellikleri, temel ilkeler, araştırmacının rolü
3. Hafta - Ön Hazırlık
Flick, U. (2002). An Introduction to Qualitative Research, Cromwell Pres Limited.
4. Hafta - Teorik
Nitel araştırma yaklaşımı: genelleme sorunu, geçerlik ve güvenirlik sağlama yöntemleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. State University of ew York Press.
5. Hafta - Teorik
Genel araştırma etiği ve nitel araştırmada etik
5. Hafta - Ön Hazırlık
Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. State University of ew York Press.
6. Hafta - Teorik
Etnografi ve fenomenoloji
6. Hafta - Ön Hazırlık
Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam.
7. Hafta - Teorik
Grounded teori ve örnek olay çalışması
7. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Nitel alan çalışmasına hazırlık
9. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
10. Hafta - Teorik
Bir teknik olarak görüşme: özellikleri, türleri, ilkeleri
10. Hafta - Ön Hazırlık
Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. State University of ew York Press.
11. Hafta - Teorik
Alan çalışması: Görüşme
11. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
12. Hafta - Teorik
Bir teknik olarak gözlem: özellikleri, türleri, ilkeleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
13. Hafta - Teorik
Alan çalışması: gözlem
13. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
14. Hafta - Teorik
Teknik olarak doküman analizi: örnekler
14. Hafta - Ön Hazırlık
Şimşek, H.; Yıldırım, A. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
15. Hafta - Teorik
Nitel araştırmada veri analizi, Raporlaştırma ve sunum
15. Hafta - Ön Hazırlık
May, T. (2002). Qualitative Research in Action, Sage Publications.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Ödev3%30
Arazi Çalışması3%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev35324
Arazi Çalışması30515
Okuma40520
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1639
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
4
4
3
4
3
4
OÇ-2
4
5
3
3
4
4
3
3
3
OÇ-3
4
5
3
4
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
OÇ-5
4
4
4
5
3
4
4
3
4
OÇ-6
4
4
4
4
4
3
3
4
4
OÇ-7
4
4
4
4
4
4
3
3
4
OÇ-8
4
4
4
3
4
4
3
3
4
OÇ-9
5
3
4
3
4
4
3
4
4
OÇ-10
4
4
4
4
4
4
5
4
5
OÇ-11
4
4
4
5
5
4
4
4
4
OÇ-12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-13
5
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-14
4
4
4
3
5
4
4
4
4
OÇ-15
5
4
5
4
4
3
3
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu