Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi
Ders Kodu: EPÖ532
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrenme stratejilerinin kullanılması ile etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilme

Özet İçerik

Etkili öğrenme, bilişsel öğrenme kuramları, farklı şekillerde sınıflandırılmış öğrenme stratejileri (Gagne-Driscoll ve Mayer vb.), bilişsel ve yürütücü biliş süreçlerine göre sınıflandırılmış öğrenme yaklaşımları, öğrenme stratejilerini öğretim yaklaşımları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenme stratejilerinin etkili öğrenme sürecindeki önemini kavrayabilme
2.Bilişsel öğrenme kuramlarını sınıflayabilme
3.Bilişsel öğrenme kuramları ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
4.Öğrenme stratejilerinin farklı sınıflamaları hakkında farkındalık kazanabilme
5.İçsel süreci gerektiren öğrenme stratejilerini kullanabilme
6.Güdüleme stratejilerini kullanabilme
7.Yürütücü Biliş stratejilerini kullanabilme
8.Öğrenme stratejilerini, uygun öğretim yaklaşımları kullanarak öğretebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Claire, E. Weinstern ve Richard Mayer. "The Teaching of Learning Strategies" Handbook of Research on Teaching 3 rd. Ed. New York: Macmillan Company, 1986.
2.Merlin C. Wittrock. "Students Thought processes" Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillian Company, 1986.
3. Richard, I.Arends. Classroom Instruction and Management. The McGraw-Hill Companies, Inc, 1997.
4.Robert M.Gagne ve Marcy Perkins Driscoll. Essential of Learning For Instruction, Englewood cliffs, Nj: Prentice-Hall, 1988.
5.Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
6.Paul Eggen ve Don Kauchak. Educational Psychology: Classroom Connection. New York: Macmillan, 1992.
7.Richard E.Mayer. "Learning Strategies: An overview" Learning and study strategies. San Diego, California; Academic press. Inc, 1988.
8.Richard E.Mayer. "Learning Strategies: An overview" Learning and study strategies. San Diego, California; Academic press. Inc, 1988.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etkili öğrenmeyi sağlayan değişkenler
2. Hafta - Teorik
Öğrenme stratejilerine ilişkin temel kavramlar
3. Hafta - Teorik
Bilişsel öğrenme kuramları ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki
4. Hafta - Teorik
Gestalt kuramı
5. Hafta - Teorik
Bilgiyi işleme kuramı
6. Hafta - Teorik
Bilgiyi işleme kuramı
7. Hafta - Teorik
Bilgiyi işleme kuramı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Nörofizyolojik kuram
10. Hafta - Teorik
Nörofizyolojik kuram
11. Hafta - Teorik
Dikkat, kısa süreli bellekte depolamayı artıran ve anlamlandırmayı artıran stratejiler
12. Hafta - Teorik
Dikkat sürdüren, uygunluğu, güveni ve doyumu artıran duyuşsal stratejiler
13. Hafta - Teorik
Yürütücü biliş stratejileri
14. Hafta - Teorik
Öğrenme stratejilerini doğrudan öğretme ve karşılıklı öğretme yöntemleri
15. Hafta - Teorik
Öğrenme stratejilerini doğrudan öğretme ve karşılıklı öğretme yöntemleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev22412
Okuma62542
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
4
4
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
5
4
5
5
4
5
5
5
OÇ-4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
OÇ-5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
OÇ-6
4
5
4
5
5
5
5
5
5
OÇ-7
4
4
5
5
4
4
5
5
5
OÇ-8
5
5
5
5
4
4
4
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu