Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İşbirlikli Öğrenme
Ders Kodu: EPÖ511
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilerin işbirlikli öğrenme yönteminin temel ilkeleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, işbirlikli öğrenme tekniklerini açıklayabilmeleri ve sınıf içinde uygulayabilmeleridir.

Özet İçerik

İşbirlikli öğrenme teknikleri, öğrenci özellikleri, işbirlikli öğrenme ortamları, işbirlikli öğrenmede değerlendirme, aktif öğrenme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İşbirlikli öğrenme yöntemini tanımlayabilme
2.İşbirlikli öğrenme tekniklerinin özelliklerini açıklayabilme
3.İşbirlikli öğrenme tekniklerini sınıf ortamında uygulayabilme
4.İşbirlikli öğrenmeye etki eden faktörleri tanımlayabilme
5.İşbirlikli öğrenme ortamları ve özelliklerini açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (2009). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Biliş Yayınevi.
2.Bilen, Mürüvvet (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
3.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
4.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
5.ATASOY, B., GENÇ, E., KADAYIFÇI, H., & AKKUŞ, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
6.Erginer, Ergin. (2000). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
7.Gözütok, Dilek. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Yayınları.
8.Açıkgöz, Kamile Ün (1992). İşbirlikli Öğrenme. Malatya: Uğurel Matbaası.
9.Açıkgöz, Kamile Ün (2009). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayınevi.
10.Özgür, G. Ö. K., DOĞAN, A., DOYMUŞ, K., & KARAÇÖP, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşbirlikli öğrenme tanımı, genel ilkeleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
2. Hafta - Teorik
Grup üyelerinin özellikleri ve başarıya etkisi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
3. Hafta - Teorik
İşbirliğine dayalı öğretimin uygulama aşamaları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
4. Hafta - Teorik
Öğrenci takımları-Başarı bölümleri
4. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
4. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
5. Hafta - Teorik
Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim
5. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
5. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
6. Hafta - Teorik
Takım oyun turnuva
6. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
6. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
7. Hafta - Teorik
Ayrılıp birleşme-Jigsaw
7. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
7. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Birlikte öğrenme
9. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
9. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
10. Hafta - Teorik
İkili denetim
10. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
11. Hafta - Teorik
Karşılıklı sorgulama
11. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
11. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
12. Hafta - Teorik
Akran öğretimi
12. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
12. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
13. Hafta - Teorik
Tutor destekli öğretim
13. Hafta - Uygulama
Sınıf içinde tekniğin uygulanması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
14. Hafta - Teorik
Aktif öğrenme
14. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
15. Hafta - Teorik
İşbirlikli öğrenmede değerlendirme
15. Hafta - Ön Hazırlık
Kitapların konuyla ilgili bölümlerini okuma
16. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışılan konuların gözden geçirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%50
Uygulama1%20
Ödev1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev2216
Okuma62330
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
5
5
4
5
5
5
4
OÇ-2
4
4
5
5
4
4
3
5
5
OÇ-3
3
4
5
5
4
3
4
5
5
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
3
4
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu