Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Okul Öncesi Programları
Ders Kodu: EPÖ518
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste, okul öncesinde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, kuramsal temeller, okul öncesinde çeşitli konu alanlarında, ulusal ve uluslararası eğitim programlarını inceleme, uygulama ve değerlendirme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Okul öncesinde konu alanlarının öğretim programlarını inceleme; okul öncesinde program geliştirme çalışmaları, tarihsel süreci; okul öncesinde bir disiplinde ya da disiplinler arası program tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Okul öncesi eğitimin öneminin farkına varır.
2.Okul öncesi programlarını farklı açılardan değerlendirir.
3.Okul öncesi öğretim programı geliştirir.
4.Geliştirdiği programı uygular.
5.Okul öncesi programıyla ilgili yapılan çalışmalara ilgi duyar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
2.Demirel, Özcan. (2006). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 10. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları.
3.Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
4.Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10).
5.Anliak, Ş., & Dincer, Ç. (2005). Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arasi Bilişsel Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (20).
6.ADIGÜZEL, A., & SAĞLAM, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
7.Zembat, R. (1999). Okul Öncesi Egitimde Program, Marmara Üni. Anaokulu/Anasinifi Ögretmeni El Kitabi, Rehber Kitaplar Dizisi, Ya-pa, 1, 49-71.
8.Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programlarının İncelenmesi ve Türkiye’de Uygulanan Programla Karşılaştırılması. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 1(2).
9.İNCİKABI, L., & Abdulkadir, T. U. N. A. (2012). Türkiye ve Amerika Eğitim Sistemlerinde 60-72 Aylıklar İçin Okul Öncesi Matematik Eğitiminin Karşılıklı Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3).
10.Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Okul öncesi öğretim programının temel yapısı
2. Hafta - Teorik
Okul öncesi öğretim programının felsefesi
3. Hafta - Teorik
Okul öncesi öğretim programının ilke ve amaçları
4. Hafta - Teorik
Okul öncesine yönelik olarak yapılan öğretimin lisans programlarına yansıması
5. Hafta - Teorik
Programın amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları bağlamında incelenmesi
6. Hafta - Teorik
Tarihsel süreçte okul öncesi eğitim programının gelişimi
7. Hafta - Teorik
Okul öncesi eğitimin toplumsal temelleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Okul öncesi eğitim programı geliştirme
10. Hafta - Teorik
Okul öncesi eğitim programı geliştirme
11. Hafta - Teorik
Okul öncesi eğitim programı geliştirme
12. Hafta - Teorik
Geliştirilen programın uygulanması
13. Hafta - Teorik
Geliştirilen programın değerlendirilmesi
14. Hafta - Teorik
Geliştirilen programın değerlendirilmesi
15. Hafta - Teorik
Dönem değerlendirmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141470
Ödev32212
Okuma52325
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1527
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
5
5
4
4
3
5
OÇ-2
5
4
5
5
4
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
4
4
5
5
5
OÇ-4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu