Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Ders Kodu: EPÖ529
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İnsan hakları ve demokrasi kavramlarını tarihsel süreç içerisindeki gelişimlerini vererek öğretmek, bireyin temel hak ve özgürlüklerini kavratmak, farklı düşünce, inanç ve kültürlerin bir arada barış ve uzlaşma içerisinde var olabileceğini kavratmak

Özet İçerik

Demokrasi kavramı, insan hakları ve demokrasi, demokrasi ve eğitim, kültürün demokratikleştirilmesinde eğitimin yeri, sosyal ve siyasal katılımda eğitimin önemi, insan hakları ve demokrasi alanındaki gelişmeler, yurtdışındaki gelişmeler, insan hakları ve demokrasi alanındaki örgütler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Öğrenme Çıktıları
1.İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının bilgisi
2.Din- bilim-sekülarizm- demokrasi-felsefe ve demokrasi eğitimi arasındaki ilişkileri tartışabilme
3.Hoşgörü ve uzlaşma kültürünü kazanabilme
4.İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının gelişimini kavrayabilme
5.Eğitimde fırsat eşitliğinin, demokrasi ve eğitimde program geliştirmenin farkında olma
6.Dünyada insan hakları eğitimi adına gerçekleştirilen uygulamaların farkında olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karaman Kepenekçi, Yasemin (2008). İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Anı Yayıncılık.
2.Şenel, Alaeddin (1996). İlkçağlardan Günümüze İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi. İzmir: İzmir Barosu Yayınları
3.Kapani, Münci (2004). İnsan Haklarının Uluslar arası Boyutları. Ankara: Bilgi Yayınları
4.Gündüz, Mustafa., Ferhan Gündüz. Yurttaşlık Bilinci. Ankara, Anı Yayıncılık, 2002.
5.Yeşil, Rüştü. Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara, Nobel Yayınları, 2002.
6.Bilgen Nihat, Çağdaş ve Demokratik Eğitim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1993
7.Çiftçi, Ahmet, Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006.
8.Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı
1. Hafta - Ön Hazırlık
GÜNDÜZ, Mustafa., Ferhan GÜNDÜZ. Yurttaşlık Bilinci. Ankara, Anı Yayıncılık, 2002.
2. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye de demokrasi ve insan haklarının tarihi gelişimi
2. Hafta - Ön Hazırlık
YEŞİL, Rüştü. Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara, Nobel Yayınları, 2002.
3. Hafta - Teorik
Demokrasi için gerekli koşullar ve demokrasi türleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Çiftçi, Ahmet, Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006.
4. Hafta - Teorik
Aile ve okulda demokrasi eğitimi
4. Hafta - Ön Hazırlık
YEŞİL, Rüştü. Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara, Nobel Yayınları, 2002.
5. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Batı daki gelişimi(İlk ve Orta çağlar)
5. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
6. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Batı daki gelişimi(Yeni ve Yakın çağlar)
6. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
7. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Türkiye deki gelişimi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
İnsan haklarının Türkiye deki gelişimi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Çiftçi, Ahmet, Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006.
11. Hafta - Teorik
İnsan haklarında ulusal düzeyde gelişmeler
11. Hafta - Ön Hazırlık
YEŞİL, Rüştü. Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara, Nobel Yayınları, 2002.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
13. Hafta - Teorik
İnsan hakları alanında çalışan ulusal örgütler
13. Hafta - Ön Hazırlık
Doğan, İ., Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları, PEGEM, Ankara 2007.
14. Hafta - Teorik
Bir insan hakkı ihlali olarak cinsiyet ayrımcılığı
14. Hafta - Ön Hazırlık
Çiftçi, Ahmet, Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006.
15. Hafta - Teorik
Cinsiyet ayrımcılığını engelleme yöntemleri, Çocuk hakları
15. Hafta - Ön Hazırlık
Çiftçi, Ahmet, Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev5%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev22412
Okuma72442
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
3
4
4
4
4
4
2
OÇ-2
4
4
3
3
5
4
4
4
3
OÇ-3
4
5
5
5
5
3
4
5
4
OÇ-4
5
3
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
3
3
2
2
4
4
4
4
OÇ-6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu