Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fen Bilgisi Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamalar
Ders Kodu: İFB502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Fen eğitiminde istatistiksel yöntemler ve uygulamalarının kavranması

Özet İçerik

İstatistikte temel kavramlar, veri toplama, parametrik ve non parametrik testler, korelasyon, regresyon, faktör analizi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Adem ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.Alt problemlerini cevaplarken uygun analiz yöntemini seçebilir.
2.Çeşitli istatistik tekniklerinden hangisini uygulayacağını kavrar.
3.Veri toplama araçlarından hangisini kullanacağını bilir.
4.Kullanacağı veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliliğinin analizini yapabilir.
5.İstatistik analizi sonucunda elde ettiği verileri nasıl sunacağını kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doç. Dr. Halil TEKİN
2.Test Hazırlama Kılavuzu - Durmuş Ali Özçelik
3.Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Şener Büyüköztürk
4.Assessing Science Understanding, J. J. Mintzes, J. H. Wandersee, J. D. Novak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistik nedir? Tarihçesi
2. Hafta - Teorik
Temel kavramlar, evren, örneklem
3. Hafta - Teorik
Veri nedir? Veri toplama araçları
4. Hafta - Teorik
Nitel-nicel araştırma
5. Hafta - Teorik
Yer dağılım ölçüleri. Frekans dağılımı, grafiksel gösterim
6. Hafta - Teorik
Önemlilik testleri: a) parametrik ve parametrik olmayan testler
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Regresyon
11. Hafta - Teorik
Korelasyon
12. Hafta - Teorik
X2 uyum testi
13. Hafta - Teorik
Varyans analizi
14. Hafta - Teorik
Faktör analizi ve uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Faktör analizi ve uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev510050
Okuma59045
Ara Sınav110212
Dönem Sonu Sınavı120323
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
5
5
4
4
3
OÇ-2
5
3
5
5
4
4
3
OÇ-3
5
3
5
5
4
4
OÇ-4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
OÇ-5
5
3
5
5
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu